Diagnózy

Podchlazení

Odborný název

Hypotermie

Symptomy

třes, únava, ospalost, zmatenost, špatná koordinace, ztráta paměti, nízká teplota, obtíže při mluvení, slabý puls, mělké dýchání, bezvědomí, zarudlá kůže

Co je to?

K podchlazení dochází, pokud dojde k poklesu teploty tělesného jádra pod 35°C. Tělo nedokáže vytvořit tolik tepla, aby pokrylo ztráty, a proto teplota klesá. Jako kompenzační mechanismus tělo využívá třes a svalovou činnost (přešlapování, poskakování apod.), aby zvýšilo uvolňování tepelné energie a zvýšilo tak teplotu tělesného jádra. K podchlazení ani nemusí dojít za extrémních podmínek, k podchlazení u dětí nebo u starých lidí dochází velmi snadno i pokud okolní teplota není extrémně nízká, ale pokud jsou v tomto prostředí po dlouhou dobu. Riziko podchlazení se zvyšuje spolu s užitím alkoholu a při některých onemocněních. Podchlazení vyžaduje okmažitou lékařskou péči, protože se jedná o život ohrožující stav.

Jaký je vývoj nemoci?

Poté co se objeví příznaky proveďte transport na teplejší místo a vyhledejte lékaře. Zakryjte postiženou osobu dekami a podejte mírně teplé nápoje (vyvarujte se však podání alkoholu a kofeinových nápojů). Pokud je hypotermie včas léčena, pak nezpůsobuje trvalé následky.

Profylaxe a prevence

Oblékejte se teple, oblečení vrstvěte, zaměřte se na to, abyste měli v teple nohy a ruce, noste pokrývku hlavy, např. čepici. Dohlédněte na své děti, případně i starší příbuzné. Udržujte se v dobré tělesné i duševní kondici. Dbejte na správnou výživu s dostatkem tekutin a vitamínů. Pravidelně se otužujte, např. návštěvou sauny.

Léčba

Léčba zahrnuje:

 • Vyhledání teplého místa
 • Podání mírně teplých nealkoholických nápojů a nápojů bez kofeinu
 • Použití elektrické přikrývky na tělo
 • Kontakt kůže na kůži s jinou osobou
 • Kardiopulmonální resuscitace, pokud není hmatný pulz

Domácí léčení

Podchlazení vyžaduje  neodkladnou lékařskou péči. Při čekání na lékařskou pomoc může pomoc v domácích podmínkách zahrnovat:

 • Transport osoby na teplé místo
 • Odstranění mokrého oblečení
 • Přikrytí dekami
 • Snažit se zahřát podchlazenou osobu vlastním tělem

Podat teplý nápoj, ale vyhnout se alkoholu a kofeinových nápojům. Hřejivý účinek má například zázvorový čaj.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud pozorujete příznaky podchlazení.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Může být hypotermie příčinou mých příznaků?
 2. Jaká je moje tělesná teplota?
 3. Jaké typy léčby potřebuji?
 4. Jak mohu podchlazení zabránit v budoucnu?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař Vás vyšetří a položí vám pár otázek.

Rizikové faktory

děti, senioři, pobyt v chladu, pády do studené vody, vlhké oblečení v chladném počasí, bezdomovectví, užívání alkoholu nebo drog, hypotyreóza, cukrovka, duševní nemoci, antidepresiva, sedativa, antiemetika

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses