Diagnózy

Hyperacusis

Symptomy

nepříjemné pocity nebo bolest při slyšení zvuků, které běžně nejsou obtěžující

Co je to?

Hyperacusis je vzácný stav, při kterém jsou obyčejné zvuky z ničehonic pro ucho osoby postižené títmo stavem nepříjemné nebo bolestivé. Problém není ve sluchu samotném, ale ve zpracování sluchových vjemů mozkem. Příčinou může být vystavení velmi hlasité hudbě nebo zvukům, poranění hlavy, infekce, některé neurologické podmínky, Lymeská borrelioza, poškození ucha a poškození temporomandibulárního kloubu. Posiženo může být jedno ucho nebo uši obě.

Jaký je vývoj nemoci?

Lidé s touto poruchou moho vnímat nepříjemné pocity nebo bolest při slyšení běžných zvuků jako je šustění papíru, tekoucí voda, šustění listí a další. Největší bolest většinou způsobují vysokofrekvenční zvuky. Lidé se snaží těmto zvukům vyhýbat, aby předcházeli bolesti. Léčba spočívá ve speciální zvukové terapii, při které je mozek „přeučen“ tak, aby vnímal běžné zvuky opět jako normální.

Profylaxe a prevence

Prevencí je vyvarovat se hlasitému poslechu hudby a při práci v rušném prostředí nosit pomůcky chránící sluch.

Léčba

Léčba spočívá ve speciální zvukové terapii, při které je mozek „přeučen“ tak, aby vnímal běžné zvuky opět jako normální.

Domácí léčení

Domácí léčba spočívá ve dbání doporučení lékaře tak, aby nebyla narušována speicální zvuková terapie.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Navštivte svého lékaře, pokud pozorujete přecitlivělost na zvuky.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Může být hyperacusis příčinou mých příznaků?
  2. Došlo ke ztrátě sluchu?
  3. Jaký typ léčby potřebuji?
  4. Jak dlouho bude léčba trvat?
  5. Vrátí se můj sluch k normálu?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař vás vyšetří a odebere anamnézu. Pravděpodobně vás také pošle na ORL na ušní vyšetřní.

Rizikové faktory

Post-traumatická stresová porucha, migréna, Tay-Sachsova choroba, epilepsie, deprese, chronický únavový syndrom, porucha pozornosti, autismus, poranění hlavy

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses