Diagnózy

Huntingtonova chorea

Symptomy

podrážděnost, výkyvy nálady, mimovolní pohyby, obtíže při polykání, potíže s koncentrací a pamětí, deprese.

Co je to?

Huntingtonova chorea je závažné onemocnění mozku, které je dědičné a způsobuje postupný zánik mozkových buněk. Mezi příznaky patří podrážděnost, výkyvy nálad, mimovolní pohyby, potíže s mluvením, ztráta paměti, poruchy úsudku a neschopnost soustředit se. Většina lidí má první příznaky ve 30-50 letech, ale nástup onemocnění je velmi individuální. Huntingtonova nemoc se postupně zhoršuje až postižená osoba dosáhne plné invalidity. Léky mohou pomoci s některými příznaky, ale nemohou zastavit nebo zpomalit nemoc. Pokud jeden z rodičů trpí tímto onemocněním, je u dítěte 50% riziko, že jím bude trpět také.

Jaký je vývoj nemoci?

Příznaky se postupně zhoršují, až dojde ke ztrátě schopnosti chodit, mluvit, polykat a normálně myslet. Většina lidí žije asi 10-25 let od okamžiku diagnózy tohoto závažného onemocnění. Bohužel zatím neexistuje žádná léčba tohoto onemocnění, lze pouze mírnit příznaky.

Profylaxe a prevence

Bohužel prevence tohoto onemocnění není možná. Lze pouze pomocí prenatální diagnostiky zjistit, zda vaše dítě bude touto nemocí trpět, ale neexistuje žádná léčba, kterou by se ihned po porodu mohlo lěčit. Proto rodičům těchto dětí bývá doporučována interupce.

Léčba

Léčba Huntingtonovy choroby může zahrnovat:

  • Lék tetrabenazin pro pomoc s mimovolními pohyby
  • Antipsychotika
  • Antidepresiva
  • Poradenství nebo psychoterapie
  • Rehabilitace a ergoterapie

Domácí léčení

Dbejte pokynů rehabilitačních pracovníků, pravidelně cvičte. Cvičení vám umožní cítit se lépe.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Navštivte svého lékaře, pokud máte v rodinné anamnéze Huntingtonovu choreu nebo trpíte příznaky, které by mohli na tuto nemoc poukazovat.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Může být Huntingtonova choroba příčinou mých příznaků?
  2. Potřebuji nějaké vyšetření?
  3. Existují způsoby léčby, které mohou pomoci zvládat mé příznaky?
  4. Jaká je moje prognóza?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař Vás vyšetří a odebere anamnézu. Váš lékař také může požadovat genetické vyšetření a MRI mozku.

Rizikové faktory

Huntingtonova choroba v rodinné anamnéze

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses