Diagnózy

Hornerův syndrom

Symptomy

  • pokleslé víčko
  • nestejná šíře zornic
  • zúžené zornice

Co je to?

Hornerův syndrom (nebo také Hornerova trias) je vzácné onemocnění, které vzniká v důsledku poškození nervů obličeje a očí. Příčinou poškození nervů může být např. cévní mozková příhoda, nádor mozku, poranění tepny v mozku, aneurysma aorty a další. Ve vzáných případech se může vyskytovat již při narození. Důsledky poškozených nervů jsou pokles víčka, snížené pocení a zúžení zornice oka. Obvykle se objevuje pouze na jedné straně oka. Léčba je zpravidla zaměřena na základní příčinu Hornerova syndromu.

Jaký je vývoj nemoci?

Neexistuje žádná specifická léčba poškozených nervů. Jestliže nedošlo k poškození úplnému a je odstraněna příčina (např. nádor), může Hornerův syndrom vymizet.

Profylaxe a prevence

není možná

Léčba

  • není možná
  • léčba základního onemocnění

Domácí léčení

není možné

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékaře, jestliže máte příznaky Hornerovy triády.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Může být příčinou mých příznaků Hornerův syndrom?
  2. Jaké potřebuji vyšetření?
  3. Je možné tyto příznaky léčit?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař odebere anamnézu a provede fyzikální vyšetření. Pravděpodobně bude také požadovat neurologické vyšetření, krevní testy, CT, MRI nebo lumbální punkci.

Rizikové faktory

cévní mozková příhoda; migréna

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses