Popáleniny

Symptomy

 • otok
 • necitlivost nebo brnění
 • puchýře
 • bolest nebo diskomfort
 • vyrážka
 • zarudnutí

Co je to?

Jedná se o poranění způsobená teplem. Příčinou popálenin může být kontakt s horkými kovy, horkými kapalinami, párou či ohněm. Po kontaktu s horkou látkou dojde k porušení kůže, což je doprovázeno výraznou bolestivostí, otokem a v těžších případech mohou objevit i puchýře. Při těžkém popálení se může rozvinout popáleninový šok nebo se do ran může dostat infekce.

Jaký je vývoj nemoci?

Popáleniny jsou klasifikovány do několika stupňů:

1. Stupeň – jedná se o povrchní popáleniny, přítomno je zarudnutí, poškozena je pouze svrchní část kůže, bez puchýřů, nevyžaduje lékařskou pomoc.

2. Stupeň (IIa )- přítomen je puchýř naplněný čirou tekutinou, který se hojí 10-14 dní. Není nutná lékařská péče, pokud se nejedná o ložiska mnohočetná.

     IIb stupeň – kromě kůže bývají poškozeny i hlubší struktury, postižený již nevnímá bolest, přítomny jsou puchýře, hojení trvá 3-5 týdnů a je již nutné navštívit lékaře.

3.stupeň – je charakterizován příškvarem, postižený necítí bolest, podkoží je nekrotické, kůže poškozená v celé tloušťce. Hojení je zdlouhavé a náročné a tento stav vyžaduje lékařskou péči. V tomto stadiu je velké riziko rozvoje septického šoku.

4.stupeň – je charakterizován kompletním zuhelnatěním kůže i okolní tkáně. Jedná se o stav velmi závažný, bez lékařského ošetření by mohl být průběh hojení fatální.

Zvýšená pozornost by měla být věnována popáleninám u dětí, u kterých i popáleniny nižšího stupně mohou mít závažný průběh.

Po vzniku popálenin IIb a vyššího stupně zpravidla dochází k tvorbě jizev, které vyžadují dlouhodobou lékařskou péči.

Profylaxe a prevence

Hlavní prevencí vzniku popálenin je vyvarovat se situacím a činnostem, při kterých může ke vzniku popálenin dojít.

Léčba

 • Ošetření ran
 • Léky proti bolesti
 • Antibiotika v případě rozvoje infekce
 • Podání tekutin a elektrolytů intravenózně v případě dehydratace a šoku
 • Chirurgické ošetření – odstranění mrtvé tkáně (je-li potřeba), naříznutí kůže pro prevenci utlačení hlubokých struktur v důsledku masivního otoku tkání, transplantace kožního štěpu, plastická chirurgie, ergoterapie a zajištění obnovení pohyblivosti, jejíž snížení vzniklo v důsledku stažení jizvami

Domácí léčení

V případě povrchových popálenin ponořte popálené místo do studené vody na dobu alespoň 15 minut nebo do chvíle, kdy bolest odezní. Naneste volně prodejné krémy nebo pěny pro léčbu popálenin (např. Panthenol) a překryjte sterilním krytím (nejlépe mastným tylem, který k ráně nepřilne a podpoří tak hojení). V případě bolestivosti podejte analgetika (např. paracetamol, ibuprofen). Udržujte ránu pod sterilním krytím, každý den jej vyměňujte. Kontrolujte, zda-li se neobjevují známky infekce. V případě že ano, navštivte lékaře. Využít můžete také fytoterapie – na popáleniny nízkého stupně aplikujte gely z aloe, arniku, měsíčkovou mast, odvar z heřmánku či kostivalu anebo v lékárně zakupte tea tree olej s dezinfekčním účinkem

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékaře, jestliže se jedná o hluboký typ popáleniny. Dále jestliže jde o ložisko většího rozsahu a navíc jsou přítomny puchýře. Jestliže sledujete známky infekce (bolest, zarudnutí, otok, mokvání, horečka…) anebo pokud se stav nelepší taktéž vyhledejte lékařskou pomoc.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. O jak závažný typ popáleniny se jedná?
 2. Jakou léčbu potřebuji?
 3. Budu mít jizvy?
 4. Jak mohu urychlit hojení rány?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař vám položí pár otázek a poté se pomocí fyzikálního vyšetření bude snažit zjistit závažnost popálení.

Rizikové faktory

manipulace s ohněm nebo horkými předměty; zaměstnání s vyšším rizikem popálení; malé děti; senioři

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses