Hemofilie

Symptomy

nevysvětlitelné krvácení z nosu, krvácení dásní, bolesti kloubů a otoky, krev v moči nebo ve stolici, snadná tvorba modřin

Co je to?

Hemofilie je vzácné onemocnění, při kterém chybí v krvi určité faktory srážení, což jsou látky, které pomáhají vytvořit krevní sraženinu. Ve většine případů se jedná o mírné poruchy, těžká hemofilie však může být životu nebezpečná. Při těžké hemofilii dokonce i menší krvácení může způsobit vážné krvácení. Existuje několik typů hemofilie, v závislosti na tom, který faktor srážení chybí nebo je defektní (např. hemofilie A, hemofilie B, von Willebrandova nemoc). Hemofilie je dědičné onemocnění a obecně postihuje pouze muže. Při správné léčbě většina lidí s hemofilií žije zcela normální život.

Jaký je vývoj nemoci?

Hemofilie je většinou diagnostikována v dětství. Někdy o tomto onemocnění lidé nemusí ani vědět, jestliže se jedná o mírnou formu hemofilie a dozvídají se o něm až při operaci nebo při úrazu. Krvácenív důsledku sníženého srážení krve může být buď povrchové nebo vnitřní, také může docházet ke krvácení do kloubů. Při krvácení do kloubů je charakteristická bolest, otok a neschopnost normální pohyblivosti v kloubu. Krvácení do mozku může být život ohrožující. Při mírné hemofilii léčba spočívá v podání specifických léčiv, vážnější hemofilie vyžaduje substituční terapii – intravenózní aplikaci chybějících koagulačních faktorů.

Profylaxe a prevence

Prevence je prakticky nemožná, protože se jedná o onemocnění dědičné. Pouze je možné pomocí prenatální diagnostiky říci, zda dítě bude trpět touto chorobou a jestli se bude jednat o mírnou nebo těžkou formu hemofilie.

Léčba

Léčba hemofilie spočívá v:

  • Substituční léčba - nitrožilní infúze nebo injekce faktorů srážení krve
  • Desmopressin (umělý hormon)
  • Jiné léky

Domácí léčení

Hemofilie vždy potřebuje lékařské ošetření. Vhodné je se vyhnout alkoholu a některým lékům jako je aspirin, ibuprofen a ketoprofen, které příznaky hemofilie zhoršují. Snažte se vyvarovat zranění, aby se minimalizovaly ztráty krve.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud máte nějaké příznaky hemofilie - například snadnou tvorbu modřin a krvácení - vyhledejte lékaře. Také byste se měli poradit s lékařem, pokud máte hemofilii a chcete mít děti. Pokud máte závažné krvácení, které se nezastavuje a máte příznaky jako je zmatenost, opakované zvracení nebo záchvaty po úrazu hlavy, ihned vyhledejte lékaře.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Jaké vyšetření potřebuji?
  2. Pokud mám hemofilii, o jaký typ se jedná?
  3. Potřebuji nějakou léčbu?
  4. Jaká je moje prognóza?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař odebere anamnézu, vyšetří vás a odebere vám krev pro podrobné krevní vyšetření.

Rizikové faktory

muži, hemofilie v rodinné anamnéze

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses