Generalizovaná úzkostná porucha

Symptomy

Úzkost, únava, podrážděnost, potíže se soustředěním, zrychlený tep, dušnost, poruchy spánku, neklid

Co je to?

Každý se čas od času cítí nervózní a má úzkostlivé stavy, ale při generalizované úzkostné poruše pociťuje nemocný člověk úzkost prakticky konstatně a to zpravidla bez jakéhokoliv zjevného důvodu. Mohou také pociťovat únavu, neklid, podrážděnost, dušnost, mají problémy s koncentrací a spánkem a mohou mít zrychlený tep. Příčina není přesně jasná, ale předpokládá se vliv dědičnosti. Vliv mohou mít také těžké životní situace. Specifické léky, psychoterapie a změna životního stylu mohou pomoci zvládat tyto symptomy.

Jaký je vývoj nemoci?

Ve většině případů se generalizovaná úzkostná porucha vyvíjí již v dětství, ale není vyloučený rozvoj poruchy i v pozdějším věku. Obvykle se vyvíjí pomaleji než jiné typ úzkostných poruch. Často se může objevit při užívání návykových látek a také může doprovázet jiné druhy duševních nemocí jako jsou například deprese. Generalizovaná úzkostná porucha je obvykle léčena kombinací léků a kognitivně-behaviorální terapie.

Profylaxe a prevence

Prevence prakticky není možná, protože není jasná příčina tohoto onemocnění. Významnou roli na rozvoji této poruchy však pravděpodobně hraje stres, proto se snažte předcházet stresu např. meditací, jógou, uvolňujícími masážemi, horkými koupelemi, aromaterapií (levandule) a dále pitím zklidňujících čajů – např. meduňka, chmel, kozlík a další.

Léčba

Léčba generalizované úzkostné poruchy obvykle zahrnuje:

 • Kognitivně-behaviorální terapii
 • Léky, včetně antidepresiv a léků proti úzkosti

Domácí léčení

Mírnit příznaky generalizované úzkostné poruchy můžete pomocí:

 • Relaxace a předcházení stresu (viz profylaxe a prevence)
 • Pravidelným každodenním cvičením
 • Zdravou stravou
 • Dostatkem spánku
 • Vyhýbání se alkoholu, kávě a nelegálním drogám.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že vaše úzkost ovlivňuje váš každodenní život nebo vztahy s okolím. Vyhledejte lékaře okamžitě, pokud máte sebevražedné myšlenky.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Můžou být mé příznaky způsobeny generalizovanou úzkostnou poruchou?
 2. Musím brát léky na snížení mé úzkosti? Jaké vedlejší účinky mohu očekávat?
 3. Existuje něco, co můžu udělat, abych zmírnil své příznaky?
 4. Můžete mi doporučit terapeuta?
 5. Můžete mi doporučit nějakou podpůrnou skupinu?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař odebere anamnézu a provede fyzikální vyšetření. Váš lékař může také nařídit další vyšetření k vyloučení jiných onemocnění.

Rizikové faktory

ženy, stresující a traumatizující událost v dětství, generalizovaná úzkostná porucha v rodinné anamnéze, užívání drog nebo alkoholu, chronické onemocnění, stresující životní styl

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses