Fyzické zneužívání

Symptomy

 • Zlomenina kosti jednočetná
 • zlomenina kosti mnohočetná
 • mnohočetné modřiny různého stáří

Co je to?

Kdokoliv může být obětí fyzického zneužívání, včetně dětí, dospívajících, mužů, žen a starších osob. Lidé, kteří zneužívají ostatní mají často problémy, které nemohou zvládnout, a tak svou agresi uvolňují fyzickým násilím na jiné osobě. Tělesné týrání může zahrnovat bití, plácání, štípání, třesení, dušení, škrcení, kopání a pálení. Kromě fyzického poškozování také dochází k poškozování psychickému – oběť zažívá duševní a emocionální otřesy, které se mohou podepsat na jejím správném duševním vývoji. Často se zneužívaná osoba cítí provinile a má strach oslovit kohokoliv z okol. Nicméně je velmi důležité, aby se týraná osoba obrátila na Policii ČR a lékařskou pomoc a tuto skutečnost oznámila.

Jaký je vývoj nemoci?

Tělesné týrání může vést k úzkosti, depresi a k rozvoji posttraumatické stresové poruchy. Děti, které vyrůstají po boku násilníka velmi často trpí duševními zdravotními problémy, které ovlivňují jak jejich prospěch ve škole, tak jejich chování a rozvoj jejich osobnosti. Týrané děti často mívají sklony k tomu se zneužívat sami. Lidé, kteří byli zneužívání by měli vyhledat psychologickou pomoc.

Profylaxe a prevence

Prevence není možná, jelikož se jedná o ublížení druhou osobou. Jediným způsobem, jak dalším atakám přecházet je informovat Policii ČR.

Léčba

 • Léčba a fixace zlomenin
 • V případě popálenin péče plastického chirurga
 • Psychologické poradenství
 • Skupinová terapie

Domácí léčení

Pokud jste sami obětí fyzického násilí, neprodleně kontaktujte Policii ČR nebo o to požádejte osobu blízkou. Pro děti jsou v ČR také k dispozici Linky bezpečí, kde se dítě se svým problémem může svěřit. Jestliže již s osobou páchající trestní čin nežijete, ale stále se cítíte ohrožení, kontaktujte taktéž Policii ČR.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Kontaktujte svého lékaře, jestliže jste vy nebo vaše dítě byly fyzicky napadeny. Lékař vám jedna může poskytnou ošetření případného poranění, ale také má povinnost ohlásit tuto skutečnost Policii ČR a dále vám může nabídnout některého z psychoterapeutů, který vám pomůže se s tímto psychickým traumatem vyrovnat.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Jedná se opravdu o fyzické zneužívání?
 2. Jakým způsobem mám postupovat?
 3. Jak dlouho bude trvat, než se začnu cítit lépe?
 4. Jak mohu zabránit fyzickému zneužití v budoucnu?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař Vás vyšetří a zeptat se, jak se zranění stalo. RTG a zobrazovací vyšetření jako je výpočetní tomografie (CT) nebo magnetické rezonance může být nezbytné.

Rizikové faktory

Zneužívání drog nebo alkoholu; problémy s duševním zdravím jako jsou např. deprese; nečekané a nechtěné těhotenství; fyzické zneužívání v dětství; život bez domova; prostituce

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses