Vystavení radonu

Odborný název

Toxický účinek radonu

Symptomy

dušnost, přetrvávající nebo zhoršující se kašel, bolest nebo tlak na hrudi, chrapot, potíže s polykáním, nevysvětlený úbytek hmotnosti

Co je to?

Radon je radioaktivní plyn, které se vyskytuje ve skalnatých útesech, půdě, vodě, zemním plynu a některých stavebních materiálech. Dlouhodobé vdechování radonu může způsobit rakovinu plic. Často jsou prvními příznaky dušnost, únava, kašel a hubnutí. Vzhledem k tomu, že se jedná o plyn bez chuti a zápachu, nemusíte mít vůbec tušení, že jste vystaveni vlivům tohoto toxického plynu.

Jaký je vývoj nemoci?

Dlouhodobé vystavení radomu může způsobit rakovinu plic a riziko se ještě zvyšuje, pokud jste kuřák. Pokud víte, že jste byli vystaveni v posledních letech nebezpečným dávkám radonu, poraďte se sesvým lékařem, jestli by nebylo vhodné podstoupit podrobné vyšetření. Pokud se objeví jakékoliv příznaky, které poukazují na rakovinu plic, odešle vás lékař rovnou na všechna potřebná vyšetření. Mějte na paměti, že jiné, méně závažné nemoci, mohou způsobit mnoho stejných symptomů.

Profylaxe a prevence

Prevencí je minimalizovat expozici radonem a pravidelně provádět testy na přítomnost radonu v okolí.

Léčba

V případě rakoviny plic léčba spočívá v:

  • Chirurgickém odstranění rakovinných buněk
  • Radioterapii
  • Chemoterapii
  • Cílená terapie, zaměřená na konkrétní molekuly, které se podílejí na růstu nádoru

Domácí léčení

Rakovina plic vyžaduje lékařskou péči. Pokud testy prokáží, že nemáte rakovinu, proberte s lékařem způsoby, jak snížit riziko. Dbejte na energeticky vyváženou stravu bohatou na proteiny. Zvyšte také příjem veškerých vitamínů a minerálů.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékaře, pokud se domníváte, že máte příznaky poukazující na rakovinu plic.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Mohla by rakovina plic být příčinou mých příznaků?
  2. Jaké testy budu potřebovat?
  3. Pokud mám rakovinu, o jaké stadium se jedná?
  4. Lze rakovinu léčit?
  5. Jaké jsou možnosti léčby?
  6. Existují způsoby, jak chránit zbytek rodiny před vystavením radonu u nás doma?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař odebere anamnézu a provede fyzikální vyšetření. Lékař může také požádat o RTG a CT vyšetření, které mohou pomoci diagnostikovat nádor. Může být také požadována punkce hrudní dutiny za účelem odběrů pleurální tekutiny, ve které se v případě pozitivity budou vyskytovat rakovinné buňky.

Rizikové faktory

kouření, bydlení nebo zaměstnání v místě výskytu radonu

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses