Diagnózy

Vystavení prachu

Symptomy

ucpaný nos nebo rýma, kašel, dušnost, tlak na hrudi, sípání, červené, podrážděné oči, vyrážky

Co je to?

Všichni jsme vystaveni prachu každý den, ne každý však ve stejné míře. Příznaky závisí na zdravotním stavu, množství prachu a typu prachu. Pokud máte alergii nebo astma, pak dýchání prachu, který obsahuje alergeny jako jsou roztoči, pyly nebo plísně, může způsobit příznaky. Chronická expozice prachu při práci (např. při těžbě dřeva, uhlí nebo práce ve stavebním průmyslu) může vést ke vzniku vážných zdravotních problémů.

Jaký je vývoj nemoci?

Pokud máte alergii na prach, pak snížení expozice a léčba antihistaminiky většinou pomohou. Při chronickém vdechování prachu při práci stoupá významně riziko poudějších zdravotních následků, zejména se jedná o intersticiální plicní onemocnění (např. azbestóza, silikóza). U horníku bývá časté zaprášení plic a charakteristické zčernání plic. Pomocí prachu mohou být také přenášena některá onemocnění jako je histoplazmóza, psitakóza nebo hantavirus.

Profylaxe a prevence

Nejlepší prevencí je minimalizace pobytu v zaprášeném prostředí. Jestliže pracujete v prostředí s vysokou koncentrací prachu, používejte ochranné pomůcky - např. brýle a ústenky. Vyvarujte se také kouření, aby jste nezhoršovali stav plic.

Léčba

Léčba závisí na příznacích, může zahrnovat:

  • Antihistaminika
  • Dekongestiva
  • Nosní spreje - např. kortikosteroidy

Domácí léčení

Jestliže trpíte alergií na prach, odstraňte koberce, těžké závěsy a dbejte na pořádek – pravidelně vysávejte a utírejte prach. V průběhu pylové sezony užívejte zařízení pro filtraci vzduchu. Na pracovišti používejte ochranné pomůcky (masky, brýle, ústenky), aby jste snížili množství vdechovaného prachu. Pokud kouříte, přestaňte. Zvyšte příjem antioxidantů - vitamín A, B6, C, E, zinek, selen, beta-karoten a koenzym Q10.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud máte příznaky jako je kašel, rýma, dušnost, vyrážky, nebo jiné problémy, vyhledejte lékaře. Pokud máte potíže s dýcháním nebo jste zmatení po expozici prachu nebo jste byli vystaveni toxickému prachu jako je např. olověný prach, vyhledejte lékaře ihned.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  • Jsou mé příznaky důsledkem působení prachu?
  • Trpím alergií?
  • Potřebuji léčbu?
  • Jak mám snížit expozici prachu?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař odebere anamnézu a vyšetří vás. Můžete potřebovat vyšetření krve, RTG, funkční vyšetření plic a další, v závislosti na vašich symptomech.

Rizikové faktory

alergie; alergie v rodinné anamnéze; astma; zaprášené domy; práce v pekárnách, továrnách, zemědělských podnicích, stavebnictví, laboratořích a dřevozpracujícím průmyslu

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses