Diagnózy

Vystavení kouři

Symptomy

kašel, sípání, dušnost, tlak na hrudi, bolest na hrudi, bolest ucha, bolest očí, slzení, bolesti hlavy, závratě, nevolnost, rýma

Co je to?

K expozici kouři nejčastěji dochází při pobytu v prostředí, kde lidé kouří cigarety, dýmky, doutníky nebo při pobytu v prostředí, kde se spaluje dřevo. Příznaky nadměrného vystavení kouři jsou kašel, pálení očí, bolest na hrudi a dušnost. Jak dlouho tyto problémy trvají a jak jsou závažné závisí na délce expozice, na věku a na celkovém zdravotním stavu.

Jaký je vývoj nemoci?

Veškerý kouř obsahuje oxid uhelnatý, oxid uhličitý a další částice. Některé druhy kouře (včetně tabákového kouře), obsahují další chemikálie. Tyto složky kouře jsou příčinou dýchacích obtíží, podráždění očí, nosní sliznice a dýchacích cest. Míra příznaků závisí na množství inhalovaného kouře, věku a celkovém zdravotním stavu. Děti jsou více citlivé na nadýchání zplodin spalování, protože jsou ještě ve vývoji, mají vyšší dechovou frekvenci a také mají menší kontrolu nad svým okolním prostředím. Citlivější jsou také starší osoby. Pokud je expozice tabákovému kouři pouze lehká, většina příznaků brzy odezní, Pokud je expozice kouři výrazná nebo dlouhodobější, pak je vyšší riziko rozvoje onemocnění jako je např. astma, rakovina nebo onemocnění srdce.

Profylaxe a prevence

Prevencí je vyhýbat se místům s vyšší koncentrací kouře. Dbejte také na dostatečný příjem antioxidantů - jedná se zejména o vitamíny A, B6, C, E, zinek, selen, beta-karoten, koenzym Q10, které získáte buď vyváženou a zdravou stravou bohatou na ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky, ryby a další. Také si můžete zakoupit preparáty obsahující tyto vitamíny a stopové prvky. Antioxidanty jsou také obsaženy v bylinných čajích - např. mátě, rozmarýně a šalvěji.

Léčba

Promluvte si se svým lékařem o tom, jak chránit sebe nebo své děti před expozicí tabákovému kouři, zejména pokud vy nebo vaše dítě trpíte nějakým onemocněním.

Domácí léčení

Vyhledávejte nekuřácké prostředí.

  • Omezte používání plynových topičů a krbů.
  • Použití čističky vzduchu s HEPA filtry.
  • Používejte ochranu dýchacích cest, jestliže se dostanete do oblasti, kde je zvýšené množství kouře.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte ihned lékaře, pokud máte bolesti na hrudi nebo pocit stažení hrdla, pozorujete těžkou slabost nebo únavu, nebo máte silný kašel či silnou dušnost, které trvá nebo se zhoršuje. Vyhledejte lékařskou pohotovost pokud vy nebo vaše dítě nedokáže popadnout dech.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. K jak závažnému poškození již došlo?
  2. Je nějaké riziko, že by mohlo dojít k rozvoji chronického zdravotního problému?
  3. Pokud kouřím, je moje dítě ve vážném riziku pasivního kouření?
  4. Měl bych se zcela vyhnout topením dřevem?
  5. Kde mohu najít podporu, abych přestal kouřit?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař odebere anamnézu a bude se zajímat o okolnosti týkající se vystavení kouři.

Rizikové faktory

být v častém kontaktu s kuřáky, topení dřevem, žíz nebo pracovat v oblastech častých požárů, děti, onemocnění plic

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses