Diagnózy

Epilepsie (grand mal)

Odborný název

Epilepsie

Symptomy

 • nekontrolovatelné záškuby končetin
 • neudržení moče
 • neudržení stolice
 • období bezdeší
 • zmatenost
 • ztráta vědomí
 • opakující se vzorce chování
 • dezorientace
 • retrográdní amnézie – výpadek paměti
 • protáčení očí v sloup
 • koma
 • mimovolní pohyby

Co je to?

Epilepsie je záchvatovité onemocnění, při kterém je porušena elektrická aktivita nervových buněk, což vede k charakteristickým záchvatům a křečím. Mezi lidmi je nejznámější grand mal typ epilepsie (neboli tonicko-klonické křeče), existuje však okolo 32 různých druhů epilepsie. Při grand mal záchvatu dochází ke ztuhnutí těla a škubání končetin. K rozvoji epilepsie může dojít v jakémkoliv věku. Toto onemocnění může být dědičné, ale může také vzniknout po úrazech hlavy, onemocnění mozku, vystavení některých toxinů, nadměrnou konzumací alkoholu a při dlouhodobém výrazněm nedostatku spánku. Epilepsie se léčí antiepileptiky nebo může být indikována chirurgická terapie.

Jaký je vývoj nemoci?

Jestliže trpíte epileptickými záchvaty je možné, že budete muset přerušit některé činnosti, na které jste byli doposud zvyklí – řízení motorového vozidla, létání letadlem, hraní kontaktních sportů apod. Pokud poslední záchvat byl před mnoha lety, může vám již lékař přestat předepisovat antiepileptika budete se pravděpodobně moci k těmto činnostem vrátit

Profylaxe a prevence

Prevencí rozvoje epilepsie je vyvarování se úrazům hlavy – i drobná poškození mozku anebo otřesy mozku zvyšují riziko pozdějšího rozvoje epilepsie. Důležitou roli hraje také životní styl – vyvarovat se konzumace alkoholu a návykových látek, které sami osobě mají negativní vliv na nervové buňky, ale také při stavech opilosti se zvyšuje riziko pádů a následných úrazů hlavy. Vyvarujte se také kouření, dbejte na dostatek spánku a vyvarujte se stresu. Vždy dodržujte léčbu, kterou vám doporučil lékař. K této léčbě můžete užívat B-komplex a hořčík, díky kterým můžete zabránit vzniku tonických křečí a podporovat správnou funkci nervové soustavy. Vhodné jsou také volně prodejné přípravky obsahující ginkgo bilobu.

Léčba

 • léčba základní příčiny, pokud je známa (např. infekce)
 • antiepileptika
 • chirurgický zákrok
 • vagová stimulace

Domácí léčení

Užívejte léky přesně tak, jak vám váš lékař předepsal. Dostatečně odpočívejte a vyhýbejte se stresovým situacím. Noste náramek pro epileptiky, podle kterého cizí osoby poznají, že trpíte epilepsií.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékaře, jestliže se jedná o váš první záchvat, máte záchvat trvající déle než 5 minut, došlo během záchvatu ke zranění, záchvaty se vyskytují častěji než dříve, jste těhotná a trpíte epilepsií.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Mohla být příčinou mých příznaků epilepsie?
 2. Jaké vyšetření bude potřeba?
 3. Jaký způsob léčby je pro mě nejvhodnější?
 4. Jaké jsou možné komplikace léčby?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař se zeptá na vaše symptomy a provede fyzikální vyšetření, včetně vyšetření reflexů. Dále vás pošle na EEG, které měří mozkové vlny a nejčastěji se užívá k diagnostice epilepsie. Může také požadovat CT a MRI a odběry krve.

Rizikové faktory

poranění hlavy; nádory mozku; infekce mozku; cévní mozková příhoda; Alzheimerova choroba; intoxikace; alkoholismus; nedostatek spánku

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses