Diagnózy

Epilepsie (spánkový lalok)

Odborný název

Epilepsie

Symptomy

 • zvláštní čichové nebo chuťové vjemy
 • úzkost
 • změny osobnosti
 • rozrušenost
 • zmatenost
 • změny nálad
 • pocit blížícího se konce
 • halucinace
 • děsivé představy
 • slyšení hlasů
 • paranoidní chování
 • neobvyklé chování
 • neobvyklé chování
 • mimovolní pohyby

Co je to?

Epilepsie je záchvatovité onemocnění, při kterém je porušena elektrická aktivita nervových buněk. Temporální záchvaty vznikají ve spánkovém laloku, což je část mozku, která (mimojiné) zpracovává emoce a krátkodobou pamět. Na rozdíl od jiných typů epilepsie, tento druh epilepsie nereaguje na léčbu antiepileptiky. Jedinou možností léčby je tedy chirurgický zákrok.

Jaký je vývoj nemoci?

Epileptické záchvaty mohou úplně vymizet, jestliže váš lékař zjistí, že k rozvoji epilepsie došlo na základě jiného onemocnění, které se podaří vyléčit (např. infekce nebo nádor mozku). Tento typ epilepsie zpravidla nereaguje na antiepileptika, proto se většinou přistupuje k chirurgickému řešení, jejíž úspěšnost je 70-80%.

Profylaxe a prevence

Prevencí rozvoje epilepsie je vyvarování se úrazům hlavy – i drobná poškození mozku anebo otřesy mozku zvyšují riziko pozdějšího rozvoje epilepsie. Důležitou roli hraje také životní styl – vyvarovat se konzumace alkoholu a návykových látek, které sami osobě mají negativní vliv na nervové buňky, ale také při stavech opilosti se zvyšuje riziko pádů a následných úrazů hlavy. Vyvarujte se také kouření, dbejte na dostatek spánku a vyvarujte se stresu. Vždy dodržujte léčbu, kterou vám doporučil lékař. K této léčbě můžete užívat B-komplex a hořčík, díky kterým můžete zabránit vzniku tonických křečí a podporovat správnou funkci nervové soustavy. Vhodné jsou také volně prodejné přípravky obsahující ginkgo bilobu.

Léčba

 • léčba základní příčiny, pokud je známa (např. infekce)
 • antiepileptika
 • chirurgický zákrok
 • vagová stimulace

Domácí léčení

Jíst zdravou stravu, mít dostatek spánku, vyhýbat se konzumaci alkoholu a nelegálních drog.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékaře, jestliže se jedná o váš první záchvat, máte záchvat trvající déle než 5 minut, došlo během záchvatu ke zranění, záchvaty se vyskytují častěji než dříve nebo se vyskytuje několik záchvatu během pár minut, jste těhotná a trpíte epilepsií.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Způsobilo můj záchvat nějaké jiné onemocnění?
 2. O jaký druh epilepsie se jedná?
 3. Jaké je riziko trvalých následků po záchvatu?
 4. Je pravděpodobné, že se záchvaty budou opakovat?
 5. Jak mohu záchvatům předcházet?
 6. Jakou potřebuji léčbu?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař se zeptá na vaše symptomy a provede fyzikální vyšetření, včetně vyšetření reflexů. Dále vás pošle na EEG, které měří mozkové vlny a nejčastěji se užívá k diagnostice epilepsie. Může také požadovat CT a MRI a odběry krve.

Rizikové faktory

poranění hlavy; nádory mozku; infekce mozku; cévní mozková příhoda; Alzheimerova choroba; intoxikace; alkoholismus; nedostatek spánku

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses