Diagnózy

Epilepsie (komplexní parciální záchvat)

Odborný název

Epilepsie

Symptomy

 • ztráta vědomí
 • rozmazané vidění
 • dezorientace
 • úzkost
 • zmatenost
 • bolestivé svalové záškuby
 • prázdný výraz tváře
 • retrográdní amnézie – výpadek paměti
 • mimovolní pohyby
 • nadměrné mrkání
 • protáčení očí v sloup
 • zvláštní čichové nebo chuťové vjemy

Co je to?

Epilepsie je záchvatovité onemocnění, při kterém je porušena elektrická aktivita nervových buněk. Existuje několik typů záchvatů v závislosti na tom, která část mozku a jak velká část mozku je postižena. Parciální epileptické záchvaty se vyznačují tím, že začínají v jedné oblasti mozku a dělí se jednoduché a komplexní. Při jednoduchých parciální záchvatech zůstávají lidé plně při vědomí a jsou schopni reagovat na vnější podněty. Při komplexních záchvatech však dochází na krátkou dobu ke ztrátě vědomí. Většina lidí s tímto onemocněním jsou schopni mít své symptomy pod kontrolou pomocí antiepileptických léků. K léčbě se tedy užívají antiepileptika, nicméně u některých pacientů se přistupuje i k chirurgickému zákroku.

Jaký je vývoj nemoci?

Komplexní parciální záchvat zpravidla začíná charakteristickým prázdným výrazem ve tváři postižené osoby. Osoba se zdá být odtržená od okolí, vypadá omámeně, nedokáže adekvátně reagovat. K dalším příznakům pak patří mumlavá řeč, mlaskání, žvýkání a škubání. Po skončení záchvatu si lidé zpravidla vůbec neuvědomují, co se jim dělo a na celou událost si nepamatují. Tyto epileptické záchvaty zpravidla nepoškozují mozek a mezi jednotlivými záchvaty dokáží lidé vést zcela normální život. Jestliže je epilepsie způsobena jiným onemocněním (např. nízkou hladinou glukozy v krvi), je nutné léčit tuto primární příčinu, což má za následek vymizení epileptických záchvatů. Jestliže není stanovena žádná primární příčina, pak se přistupuje k léčbě antiepileptiky anebo k chirurgickému řešení.

Profylaxe a prevence

Prevencí rozvoje epilepsie je vyvarování se úrazům hlavy – i drobná poškození mozku anebo otřesy mozku zvyšují riziko pozdějšího rozvoje epilepsie. Důležitou roli hraje také životní styl – vyvarovat se konzumace alkoholu a návykových látek, které sami osobě mají negativní vliv na nervové buňky, ale také při stavech opilosti se zvyšuje riziko pádů a následných úrazů hlavy. Vyvarujte se také kouření, dbejte na dostatek spánku a vyvarujte se stresu. Vždy dodržujte léčbu, kterou vám doporučil lékař. K této léčbě můžete užívat B-komplex a hořčík, díky kterým můžete zabránit vzniku tonických křečí a podporovat správnou funkci nervové soustavy. Vhodné jsou také volně prodejné přípravky obsahující ginkgo bilobu.

Léčba

 • antiepileptika
 • chirurgické odstranení nervových buněk, které epileptické záchvaty způsobují
 • vagová stimulace

Domácí léčení

Jestliže se ve vašem okolí vyskytne osoba, která bude mít epileptický záchvat, dodržujte určitá pravidla: především zachovejte klid a nepokoušejte se do záchvatu zasahovat (např. bránit záškubům), s osobou netřeste ani na ni nekřičte. Nikdy se nesnažte násilím otevírat postižené osobě ústa a podávat mu léky. Zejména dohlížejte na průběh záchvatu a chraňtě osobu před případným zraněním – osobu položte s buďte u ní, aby jste zabránili pádu. Když záchvat skončí, zůstaňte v blízkosti osoby a nechte ji odpočívat. Jestliže víte, že osoba trpí epilepsií, není nutné volat sanitku. Jestliže je to osoba, kterou neznáte a pozorujete u ní epileptický záchvat, sanitku zavolejte. Také volejte sanitku, jestliže se jedná o osobu známou, u které je však záchvat delší než pět minut.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Navštivte svého lékaře nebo volejte pohotovost, jestliže je to poprvé, co jste měli epileptický záchvat. Dále navštivte lékaře, jestliže váš záchvat trval déle než 5 minut, máte dýchací potíže nebo jste se v průběhu záchvatu zranili.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Jednalo se opravdu o epileptický záchvat?
 2. Byl můj záchvat způsobený nějakým jiným onemocněním?
 3. Jestliže můj záchvat byl způsobený jiným onemocněním, jak mohu zábránit dalšímu záchvatu?
 4. Jaká forma léčby je pro mě nejlepší?
 5. Jak dlouho budu muset užívat léky?
 6. Jaká je pravděpodobnost, že budu mít další záchvat?
 7. Mohou záchvaty vést k nějakému trvalém poškození?
 8. Jak mám postupovat, pokud budu mít další záchvat?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař se zeptá na vaše symptomy a provede fyzikální vyšetření, včetně vyšetření reflexů. Dále vás pošle na EEG, které měří mozkové vlny a nejčastěji se užívá k diagnostice epilepsie. Může také požadovat CT a MRI.

Rizikové faktory

velmi mladý věk nebo velmi pokročilý věk; přítomnost epilepsie v rodině; kouření

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses