Diagnózy

Epilepsie (jednoduchý parciální záchvat)

Odborný název

Epilepsie

Symptomy

 • zvláštní čichové a chuťové vjemy
 • rozmazané vidění
 • bolestivé záškuby svalů
 • úzkost
 • zmatenost
 • nadměrné mrkání

Co je to?

Epilepsie je záchvatovité onemocnění, při kterém je porušena elektrická aktivita nervových buněk. Existuje mnoho druhů záchvatů, jedním z nich je jednoduchý parciální záchvat, při kterém záchvaty vznikají v jedné oblasti mozku. Parciální záchvaty se dělí na jednoduché a komplexní parciální záchvaty. Při jednoduchých parciálních záchvatech zůstávají lidé plně při vědomí a jsou schopni reagovat na vnější podněty. Při komplexních parciální záchvatech dochází k plné ztrátě vědomí na krátkou dobu.

Jaký je vývoj nemoci?

Tyto epileptické záchvaty zpravidla nepoškozují mozek a mezi jednotlivými záchvaty dokážou lidé vést zcela normální život. Jestliže je epilepsie způsobena jiným onemocněním (např. nízkou hladinou glukozy v krvi), je nutné léčit tuto primární příčinu, což má za následek vymizení epileptických záchvatů. Jestliže není stanovena žádná primární příčina, pak se přistupuje k léčbě antiepileptiky anebo k chirurgickému řešení.

Profylaxe a prevence

Prevencí rozvoje epilepsie je vyvarování se úrazům hlavy – i drobná poškození mozku anebo otřesy mozku zvyšují riziko pozdějšího rozvoje epilepsie. Důležitou roli hraje také životní styl – vyvarovat se konzumace alkoholu a návykových látek, které sami osobě mají negativní vliv na nervové buňky, ale také při stavech opilosti se zvyšuje riziko pádů a následných úrazů hlavy. Vyvarujte se také kouření, dbejte na dostatek spánku a vyvarujte se stresu. Vždy dodržujte léčbu, kterou vám doporučil lékař. K této léčbě můžete užívat B-komplex a hořčík, díky kterým můžete zabránit vzniku tonických křečí a podporovat správnou funkci nervové soustavy. Vhodné jsou také volně prodejné přípravky obsahující ginkgo bilobu.

Léčba

 • léčba základní příčiny, pokud je známa (např. infekce)
 • antiepileptika
 • chirurgický zákrok
 • vagová stimulace

Domácí léčení

 Jestliže se ve vašem okolí vyskytne osoba, která bude mít epileptický záchvat, dodržujte určitá pravidla: především zachovejte klid a nepokoušejte se do záchvatu zasahovat (např. bránit záškubům), o osobou netřeste ani na ni nekřičte. Nikdy se nesnažte násilím otevírat postižené osobě ústa a podávat mu léky. Zejména dohlížejte na průběh záchvatu a chraňtě osobu před případným zraněním – osobu položte s buďte u ní, aby jste zabránili pádu. Když záchvat skončí, zůstaňte v blízkosti osoby a nechte jej odpočívat. Jestliže víte, že osoba trpí epilepsií, není nutné volat sanitku. Jestliže je to osoba, kterou neznáte a pozorujete u ní epileptický záchvat, sanitku zavolejte. Také volejte sanitku, jestliže se jedná o osobu známou, u které je však záchvat delší než pět minut.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékaře, jestliže se jedná o váš první záchvat, máte záchvat trvající déle než 5 minut, došlo během záchvatu ke zranění, záchvaty se vyskytují častěji než dříve, jste těhotná a trpíte epilepsií.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Jednalo se opravdu o epileptický záchvat?
 2. Byl můj záchvat způsobený nějakým jiným onemocněním?
 3. Jestliže můj záchvat byl způsobený jiným onemocněním, jak mohu zábránit dalšímu záchvatu?
 4. Jaká forma léčby je pro mě nejlepší?
 5. Jak dlouho budu muset užívat léky?
 6. Jaká je pravděpodobnost, že budu mít další záchvat?
 7. Mohou záchvaty vést k nějakému trvalém poškození?
 8. Jak mám postupovat, pokud budu mít další záchvat?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař se zeptá na vaše symptomy a provede fyzikální vyšetření, včetně vyšetření reflexů. Dále vás pošle na EEG, které měří mozkové vlny a nejčastěji se užívá k diagnostice epilepsie. Může také požadovat CT a MRI a odběry krve.

Rizikové faktory

velmi mladý věk nebo velmi pokročilý věk; přítomnost epilepsie v rodině; kouření

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses