Diagnózy

Demence s Lewyho tělísky

Odborný název

Demence s Lewyho tělísky

Symptomy

 • mdloba
 • ztuhlost nebo snížení rozsahu pohybu
 • deprese
 • halucinace
 • bludy
 • neschopnost pečovat o sebe samotného
 • rozrušenost
 • problémy s koncentrováním se
 • třes rukou, slyšení hlasů
 • obtížné řešení problémů
 • ztráta krátkodobé paměti

Co je to?

Jedná se o častou formu demence nebo úpadku mentálních schopností, které se postupem času zhoršují. Lewyho tělíska jsou bílkovinné substance neznámého původu, která se ukládají v určitých částech mozku a to zejména v částech, které řídí a ovlivňují paměť a pohyb. Paměť a pohyb jsou tedy při tomto onemocnění nejvíce postiženy. Diagnostikovat toto onemocnění může být velmi obtížné, protože se svými příznaky podobá Alzheimerově a Parkinsonově demenci. Navíc se demence s Lewyho tělísky může vyskytovat i spolu s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou demencí. Nejčastěji se toto onemocnění objevuje u lidí ve věku 50-85 let. Je možné podávat léky, které mírní příznaky, avšak úplná léčba tohoto onemocnění není možná.

Jaký je vývoj nemoci?

Jestliže je diagnostikováno toto onemocnění, je nutné do budoucna počítat se zásadními změnami v životě postižené osoby. Mnoho lidí musí předčasně odejít do důchodu, protože nejsou schopni plni zadanou práci, nejsou schopni řídit motorové vozidlo a postupem času ani nejsou schopni se sami o sebe postarat, proto je pak nutná péče pečovatele, který nemocné osobě pomáhá s každodenními činnostmi, jídlem a hygienou. V pokročilé fázi tohoto onemocnění je také narušena motorická funkce a nemocná osoba má potíže s chůzí a rovnováhou, což zvyšuje riziko pádu. V závěru může dojít až k nutnosti užívání invalidního vozíku. Lidé s touto diagnózou umírají většinou 5-7 let od stanovení diagnózy.

Profylaxe a prevence

Pro snížení rizika rozvoje tohoto onemocnění je možno doporučit: trénink mentálních funkcí („zapojovat mozek, přemýšlet, řešit nějaké problémy“, u starších lidí se doporučují např. luštění křížovek nebo hlavolamy), být fyzicky a sociálně aktivní, přestat s kouřením, dbát na zdravou výživu (zejména ovoce a zelenina, strava bohatá na omega-3 mastné kyseliny – ořechy, ryby,…). Zvyšte také příjem vitaminu D a pro podporu paměti a zlepšení krevního oběhu (nejen) v mozku užívejte ginkgo bilobu.

Léčba

 • inhibitory acetylcholinesterázy
 • levodopa
 • antidepresiva
 • rehabilitace

Domácí léčení

Osoby s tou to diagnózou by neměly žít sami. Je nutné mít stále někoho kolem sebe, protože je zvýšené riziko pádu a úrazů. Doporučuje se každodenní pohybová aktivita, zvýšená konzumace ovoce a zeleniny, nekouřit, zaměstnávat mozek různými činnostmi (hraní, puzzle, křížovky,…) a být co nejvíce v kontaktu s lidmi.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Jestliže pozorujete příznaky demence s Lewyho tělísky, zmiňte se o nich svému lékaři.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Jsou mé příznaky příčinou demence s Lewyho tělísky?
 2. Jaká mě čeká léčba?
 3. Jaké jsou možné komplikace léčby?
 4. Je možné zpomalit progresi tohoto onemocnění?
 5. Jak bude nemoc výhledově postupovat?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař vám položí pár otázek a odebere anamnézu. Zde může spolupracovat i s rodinnými příslušníci, kteří případně doplní další podstatné věci. Lékař provede neuropsychologická vyšetření, pomocí kterých bude schopen zhodnotit funkci mozku. Toto vyšetření spočívá v provádění určitých úkolů, které vám lékař zadá nebo v odpovídání na některé jeho otázky. Lékař také dost možná provede vyšetření krve a mozku (CT, magnetická rezonance.)

Rizikové faktory

pokročilý věk; mužské pohlaví; přítomnost tohoto onemocnění u rodinného příslušníka

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses