Vrozená deformita nohou

Odborný název

Pes equinovarus

Symptomy

deformace nohy - obrácení nohy na stranu a nahoru, menší velikost nohy

Co je to?

Jedná se o vrozenou vývojovou vadu nohy u dětí, při které je noha obrácená na stranu a nahoru, což znemožňuje její funkci. Takto postižená noha také vypadá menší než obvykle. Tato vývojová vada může postihnout obě nohy. Lékaři si nejsou jisti, co způsbuje tuto vadu, ale někdy má na vznik vliv dědičnost. Nejedná se o bolestivý stav, ale může způsobit řadu problémů, pokud není v dětství včas zahájena správná léčba.

Jaký je vývoj nemoci?

Léčba se zpravidla zahajuje krátce po narození a zahrnuje fixaci nohy do správné polohy pomocí sádrové odlitky, která se jednou týdně vyměňuje. Většinou je pro srovnání nohy zapotřebí 5-10 sádrových fixátorů. Po konečném narovnání nosí dítě další fixaci po dobu asi 3 měsíců a poté následuje nošení na noc po dobu asi 1-3 let. V závažnějších případech může být nutná operace. Po správné léčbě je dítě zpravidla schopno později normálně chodit a běhat, pouze může být patrný menší lýtkový sval a další svaly dolní končetiny.

Profylaxe a prevence

Prevence bohužel není možná, jedná se o vrozenou vývojovou vadu, kde pravděpodobně hraje velkou roli dědičnost. Důležité je snad zmínit správné chování matky během těhotenství - vyhnout se konzumaci alkoholu, drog a některých léčiv.

Léčba

Léčba této vývojové vady může zahrnovat:

  • Sádrové odlitky fixující nohu do správné polohy
  • Rehabilitace
  • Chirurgický zákrok

Domácí léčení

Dbejte pokynů lékaře a pravidelně dávejte dítěti fixátory tak, aby se noha správně vyvíjela.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Tato vrozená vada je většinou diagnostikována již v porodnici, proto není nutné lékaře vyhledávat. Při pozdější léčbě lékaře vyhledejte pokud má vaše dítě nějaký problém s nošením fixátorů.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Může být tato vývojová vada příčinou mých příznaků?
  2. Jaké typy léčby bude moje dítě potřebovat?
  3. Potřebuje moje dítě operaci?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař odebere anamnézu a provede fyzikální vyšetření. Lékař může také nařídit RTG vyšetření.

Rizikové faktory

muži, vrozená deformita nohy v rodinné anamnéze, kouření během těhotenství

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses