Diagnózy

Cizí těleso v oku

Odborný název

Cizí těleso v zevním oku

Symptomy

 • slzící oči
 • otok
 • bolest při pohybu oka
 • bolest nebo diskomfort
 • rozmazané vidění
 • změny zraku
 • pocit něčeho cizího v oku

Co je to?

Jedná se o častý problém, který většinou není nijak závažný. Cizími tělesy mohou být např. různé nečistoty, písek, řasy a další. Problém může nastat, jestliže se do oka dostane ostré cizí těleso (např. hřebík, střepina apod.), pak může dojít k poranění oka a je nutná okamžitá lékařská péče.

Jaký je vývoj nemoci?

Obvykle si cizí těleso dokáží lidé z oka odstranit sami. Nejlepším způsobem je výplach čistou vodou nebo fyziologickým roztokem. I po odstranění může být stále přítomno pálení nebo škrábání, pokud tyto symptomy nepominou, vyhledejte lékaře. Pokud je v oku ostrý předmět je nutné vyhledat lékaře a po vyjmutí cizího tělesa případně udělat oční vyšetření, zda-li nedošlo k poranění. Může být nutné chirurgické ošetření nebo antibiotická terapie.

Profylaxe a prevence

Prevencí je vyhýbání se situacím, při kterých by mohlo dojít ke vniknutí cizího tělesa do oka. Noste ochranné pracovní pomůcky – brýle.

Léčba

 • výplach vodou nebo fyziologickým roztokem
 • analgetika
 • antibiotika
 • chirurgický zákrok

Domácí léčení

Za dostatečného osvětlení odstraňte malé cizí těleso výplachem vodou nebo použijte vatový tampon a jemně se tělesa dotkněte, tak aby na něm ulpěl. Pro zklidnění oka po vyndání tělesa aplikujte odvary z měsíčku lékařského a světlíku lékařského. Jestliže je objekt větší nebo uvízl v oku, nesnažte se jej sami vyndávat, pouze překryjte oko sterilním krytím a vyhledejte lékaře.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Jestliže došlo k podráždění oka, které stále přetrvává, vyhledejte lékaře

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Jste schopni těleso odstranit?
 2. Došlo k poškození oka?
 3. Za jak dlouho bude mé oko v pořádku?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař vás prohlédne a provede zkoušku zraku. Bude-li to potřeba, odešle vás na vyšetření k očnímu lékaři.

Rizikové faktory

prašné prostředí; práce bez ochranných brýlí

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses