Poleptání chemikálií

Symptomy

 • otok
 • závrať
 • bolest hlavy
 • bolest nebo diskomfort
 • pocit na omdlení
 • necitlivost nebo brnění

Co je to?

Chemikálie, které mohou způsobit poleptání jsou většinou buď silné kyseliny nebo silné zásady. Po poleptání dochází k zarudnutí či tvorbě puchýřů, což je doprovázeno značnou bolestivostí. V případě, že jsou zasaženy oči, může dojít k poškození zraku až slepotě. V závažných případech mohou objevit závratě, bolesti hlavy či může dojít k rozvoji dušnosti. Vždy je třeba vyhledat lékařskou pomoc, jestliže je místo poleptání větší než 3 cm v průměru, dále pokud byli zasaženy oči nebo jestliže máte pocit na omdlení nebo potíže s dýcháním.

Jaký je vývoj nemoci?

Nejprve je nutné odstranit chemikálii, která vyvolala poleptání. Poté v závislosti na typu chemikálie aplikujeme látku, která zastaví šíření poleptání do hloubky. V případě kyselin se aplikuje látka zásaditého charakteru (např. jedlá soda nebo mýdlová voda), v případě zásad se použije látka kyselého charakteru (např. citronová šťáva nebo ocet). Poleptání chemikálií se hojí poměrně dlouho. Do rány se také může dostat bakteriální infekce, proto je nutné ránu stále sledovat a v případě nutnosti navštívit lékaře. Lékaře navštivte také pokud se stav a hojení rány nelepší.

Profylaxe a prevence

Hlavní prevencí vzniku popálenin je vyvarovat se situacím a činnostem, při kterých může k poleptání dojít. Zejména u dětí je důležité separátní skladování chemikálií užívaných v domácnosti.

Léčba

 • Omytí poleptané plochy a aplikace látky, která zneutralizuje působení chemikálie
 • Léky proti bolesti v případě významné bolestivosti (paracetamol, ibuprofen)
 • Vakcinace proti tetanu, jestliže uplynulo 5 let od poslední dávky
 • Případné odstranění mrtvé tkáně a transplantace kožních štěpů

Domácí léčení

V rámci první pomoci je nutné odstranit působící chemikálii, stejně tak jako vše, co s chemikálií přišlo do kontaktu. Poté opláchněte vodou a aplikujte látku, která bude neutralizovat účinky působící chemikálie. Dle závažnosti poranění rozhodněte o případné návštěvě lékaře. Jestliže péče lékaře nebude potřeba, ránu sterilně překryjte a dále pozorujte. Pro lehké poleptání může také využít bylinky – gel z aloe vera, měsíčkovou mast nebo heřmánek. 

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Jestliže jde o poleptání rozsahu většího než 3 cm v průměru či jde o poleptání velmi hluboké, vyhledejte lékaře. Lékaře také navštivte, jestliže nebude docházet k zlepšení vašeho stavu.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. O jak závažné poranění se jedná?
 2. Budu mít nějaké trvalé následky?

 3. Jak mohu urychlit hojení?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař vám položí pár otázek a poté vás prohlédne. Jestliže se chemikálie dostala do plic nebo do očí, může požadovat odběr krve. V případě hlubokých defektů, které mohli postihnout i kosti, vás může odeslat na RTG vyšetření.

Rizikové faktory

zaměstnání v laboratoři nebo chemickém průmyslu; nechtěná záměna a vypití chemikálie; děti

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses