Diagnózy

Bipolární porucha

Odborný název

Bipolární afektivní porucha

Symptomy

období deprese střídající se s obdobími mánie, beznaděj, nízké sebevědomí, sebevražedné myšlenky, změny v chuti k jídlu, ukončení kontaktu s rodinou a přáteli, ztráta zájmu o věci, nespavost, nezodpovědné chování, překotné myšlenky, zvýšené sebevedomí, zvýšená energie, snížená potřeba spánku, podrážděnost

Co je to?

Bipolární afektivní porucha je charakterizována střídáním období deprese s období mánie (nadměrně dobré nálady). V manické fázi je charakteristické nadšení, pocit štěstí, pocit produktivity a nadbytek energie. Lidé okolo si často myslí, že takto nemocná osoba je šílená, zvláštní a v určitých situacích i bezohledná. V období deprese se obejvuje velký smutek, lhostejnost, ztráta chuti k jídlu, přerušení sociálních interakcí, uzavřenost a deprimovanost. Jednotlivé cykly mohou trvat různě dlouho – dny, týdny až měsíce. Neléčená bipolární poruchy je nebezpečná a sebedestruktivní, proto je důležité léčbu nepodceňovat. Vyléčit tuto poruchu sice nelze, ale lze mít spolehlivě pod kontrolou většinu jejích příznaků.

Jaký je vývoj nemoci?

Bipolární porucha se nejčastěji objevuje v pozdním mladistvém věku a u mladých dospělích, nicméně se může vyvinout v jakémkoliv věku. Exsituje několik typů. 1.typ je charakterizován depresemi a alespoň jedním obdobím mánie. 2.typ je charakterizován depresí, která se střídá s mírnou mánií (hypománií). Bipolárníá porucha může mít vážný dopad na rodinné vztahy a kariéru jedince, protože ve fázích deprese nemocná osoba není schopna normálně fungovat. Jedná se o stav, který vyžaduje celoživotní léčbu, v opačním případě se příznaky stále zhoršují.

Profylaxe a prevence

Toto onemocnění spadá pod psychické poruchy, kterým bohužel nelze nikterak zabránit, protože jsou většinou vázány na dědičný přenos. Ku prospěchu vám může být zdravý životní styl, dostatek fyzické aktivity, vyhýbání se stresovým a psychicky náročným situacím a faktorům, pravidelný a dostatečný spánek a zamezení konzumace alkoholu a jiných psychoaktivních látek.

Léčba

Léčba bipolární poruchy spočívá v podání:

  • Stabilizátorů nálady, například lithia
  • Některých antidepresiv, a to zejména při použití se stabilizátorem nálady
  • Jiných léků
  • Elektrokonvulzivní terapie
  • Některá antidepresiva mohou vyvolat manickou epizodu, takže je důležité navštívit lékaře, který vnímá bipolární poruchou komplexně

Domácí léčení

Bipolární porucha vždy vyžaduje lékařské ošetření. Spolupracujte se svým lékařem a psychiatrem. Klaďte důraz na dobré vztahy s okolím, vybudujte si podporu u rodiny a přátel, kteří vám ve složitých situacích pomohou problém zvládnout. Dbejte na dostatek spánku, pravidelně cvičte, naučte se zvládat stres, relaxujte (meditace, dechová cvičení, joga). Některé výživové přípravky mají také antidepresivní účinek, příkladem je fenylalanin, tyrozin nebo cholin. Z bylin by se dala zmínit třezalka tečkovaná, nicméně o jejím užívání se poraďte s lékařem, protože by mohli vzniknout vzájemné lékové interakce mezi třezalkou a léky, které užíváte. Dalším typem léčby je psychosociální léčba a psychoterapie.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud máte příznaky bipolární poruchy, jako jsou změny nálady, beznaděje, nebo bezohledného chování, navštivte svého lékaře. Pokud máte sebevražedné sklony, vyhledejte lékaře okamžitě.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Jaký typ bipolární poruchy mám?
  2. Můžete mi doporučit nějakého psychoterapeuta?
  3. Jaké léky potřebuji?
  4. Za jak dlouho se dostaví účinnek léku?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař vám položí několik otázek. Pravděpodobně provede fyzikální vyšetření a zažádá o další zkoušky, které pomohou potvrdit diagnózu. Váš lékař bude pravděpodobně také chtít mluvit se členy vaší rodiny.

Rizikové faktory

bipolární porucha v rodinné anamnéze, zneužívání návykových látek, stres, trauma, nedostatek spánku, problémy se štítnou žlázou, užívání kortikosteroidů

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses