Bazaliom

Odborný název

Bazocelulární karcinom

Symptomy

nehojící se vřed, šupinatá kůže, boule voskovitého nebo perleťovitého vzhledu, krvácející vřed

Co je to?

Bazaliom (neboli bazocelulární karcinom) je pomalu rostoucí nádor kůže, v jehož vzniku hraje hlavní roli sluneční záření. Obvykle se vyskytuje na částech těla, které jsou nadměrně vystavovány slunci – obličej, krk, pokožka hlavy, ruce. Ale jeho vznik není vyloučený v jakékoliv části těla. Vzhledem připomíná voskovou bouli, která může být bolestivá a může krvácet. V některých případech může vypadat jako šupinatá vyrážka tělové barvy. Většina bazaliomů lze snadno léčit chirurgickým odstraněním a jeho pozitivní vlasností je, že nevytváří metastázy.

Jaký je vývoj nemoci?

Bazaliom zpravidla začíná růst z vnější vrstvy kůže, roste obvykle pomalu a nezpůsobuje žádnou bolest. Většinou se jeví jako vřed, který se nehojí. Ve většině případů nemetastazuje, ve velmi vzácných případech se může šířit do okolních tkání nebo kostí. Při vzniku prvního bazaliomu je zvýšené riziko, že se za čas vytvoří bazaliom další. Léčba většinou spočívá v odstranění kryochirurgicky nebo chirurgickou excizí.

Profylaxe a prevence

Dbejte na dostatečnou ochranu před sluncem - noste sluneční brýle, klobouky a exponované části těla chraňte oděvem. Mažte pokožku opalovacím krémem s vysokým faktorem, zejména jste-li světlého fototypu (světlé vlasy, modré oči, bledá pokožka). Při jakémkoliv podezření na výskyt bazaliomu neprodleně vyhledejte kožního lékaře.

Léčba

Léčba závisí na velikosti a umístění bazaliomu. Léčba může zahrnovat:

  • Speciální krémy k léčbě drobných nádorů
  • Kryochirurgie
  • Chirurgický zákrok
  • Radioterapie v případě rozšíření nádorových buněk do okolních tkání

Domácí léčení

Při vytvoření bazaliomu dbejte na rady uvedené v odstavci "profylaxe a prevence", abyste předešli vzniku dalších bazaliomů.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Navštivte svého lékaře, pokud si všimnete jakékoli změny na kůži. Také zavolejte svého lékaře, pokud máte na kůži vřed, který krvácí nebo se nehojí.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. O jak hluboký bazaliom se jedná?
  2. Jaké typy léčby potřebuji?
  3. Měl bych mít obavy, že dojde ke vzniku dalšího bazaliomu?
  4. Co mohu udělat, abych zabránil vzniku dalšího bazaliomu?
  5. Mohlo by se jednat o něco jiného než o bazaliom?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař odebere anamnézu a provede fyzikální vyšetření se zaměřením zejmána na oblast postiženou bazaliomem. Pravděpodobně bude požadovat kožní biopsii pro přesné určení diagnózy.

Rizikové faktory

vysoká expozice slunci nebo návštěvy solária, bazaliom v anamnéze, bazaliom v rodinné anamnéze, expozice radioterapii, užívání imunosupresiv, věk nad 50 let

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses