Diagnózy

Barvoslepost

Odborný název

Dědičná dystrofie sítnice, daltonismus

Symptomy

problémy s rozpoznáním barev, neschopnost rozlišit jas barev, neschopnost rozlišovat odstíny stejné nebo podobné barvy

Co je to?

Barvoslepost (neboli daltonismus) je dědičné onemocnění charakterizované neschopností rozpoznat rozdíl mezi některými odstíny barev, nejčastěji mezi červenou a zelenou, méně častěji potom mezi modrou a žlutou. Velmi vzácný je případ, kdy osoba postižená daltonismem dokáže rozeznat pouze odstíny šedé. Problém je na úrovni pigmentových buněk v sítnici, kdy tyto buňky nedokáží převést barevné signály dále. Barvoslepost také může být ve vzácných případech způsobena užíváním některých léků nebo může vzniknout v důsledku některých onemocnění očí. Barvoslepostí jsou většinou postiženy muži.

Jaký je vývoj nemoci?

Diagnostikvoat barvoslepost u dětí někdy může být poměrně obtížné, protože děti si tuto vadu neuvědomují. Pozorovat barvoslepost u dítěte je možné až při některých činnostech – např. při malování si pastelkami, kdy dítě správně nerozliší jednotlivé barvy. Neexistuje žádná léčba, jedná se o celoživotní stav, nicméně většina lidí je schopna se této vrozené vadě přizpůsobit bez jakéhokoliv problému. Problém však může být při ucházení se určitého pracovního místa, kde je nutné být schopen rozpoznávat barvy.

Profylaxe a prevence

Protože se jedná o genetické onemocnění, není prevence možná.

Léčba

Neexistuje žádná léčba barvosleposti. Jestliže k rozvoji barvosleposti došlo v důsledku nějaké jiné nemoci, může barvoslepost vymizet po vyléčení této primární choroby. Pro lepší vidění barev se užívají barevné filtry v brýlích. Toto je však pouze korekce, nenapomůže to stav vyléčit a zajistit, že budete časem vidět barvy normálně, tak jako zdravýma očima.

Domácí léčení

Léčba není možná, je nutné si na tento stav zvyknout, což většinou nebývá problém. Lidé si velmi rychle osvojí dovednost zafixovat si např. pořadí barev na semaforu a mohou tedy i normálně řídit motorové vozidlo.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Jestliže máte podezření že vy nebo vaše dítě trpí barvoslepostí, vyhledejte očního lékaře.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Jak barvoslepost může ovlivnit můj život nebo život mého dítěte?
  2. Došlo ke vzniku barvosleposti na základě nějakého jiného onemocnění?
  3. Existují nějaké speciální brýle, které mohu použít, abych byl schopen lépe rozpoznat barvy?

Jak bude probíhat vyšetření?

Vyšetření na přítomnost barvosleposti se často provádí jako součást pravidelného očního vyšetření.

Rizikové faktory

Být muž severoevropského původu, některá onemocnění v anamnéze - diabetes, Parkinsonova choroba nebo chronický alkoholismus, užívání některých léků určených k léčbě onemocnění srdce, infekce, nervové poruchy, stáří, expozice chemikáliím na pracovišti

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses