Diagnózy

Autismus

Odborný název

Autismus

Symptomy

První příznaky autismu se obvykle objevují v dětství, kdy jsou děti abnormálně tiché, uzavřené a velmi málo reagující na okolí. U těchto dětí dochází zpravidla k pozdějšímu rozvoji jazykových schopností, postupem času se objevuje neschopnost v navazování kontaktu a tolerování společnosti. Charakteristické bývají také opakující se pohyby a vzorce chování – např. houpání se tam a zpět, točení kolem objektů a další.

Co je to?

Autismus představuje řadu neurologických poruch, které vedou k poruše komunickace, neschopnosti zapojit se do kolektivu a k dalším problémům s chováním. U těchto dětí dochází zpravidla k pozdějšímu rozvoji jazykových schopností, postupem času se objevuje neschopnost v navazování kontaktu a tolerování společnosti. Charakteristické bývají také opakující se pohyby a vzorce chování – např. houpání se tam a zpět, točení kolem objektů a další. Děti s autismem mají narušenou schopnost vnímání výrazu tváře a neverbální komunikace. Dnes již existuje řada autistických center, které pomáhají těmto dětem rozvíjet sociální a komunikační dovednosti. Součáastí terapie bývají také léky proti depresím a úzkostem.

Jaký je vývoj nemoci?

Při správné léčbě se mnohé příznaky zlepší a umožní vést kvalitní život. Dospělí s autismem většinou potřebují sociální služby a psychologickou podporu, ale mnozí z nich dokáží žít zcela samostatně a jsou schopni se samostatně uživit. Prognóza velmi koreluje s výší IQ – čím vyšší IQ, tím vyšší je pravděpodobnost vedení zcela normálního života.

Profylaxe a prevence

Jedná se o genetické onemocnění a prevence proto není prakticky možná. Mnohé studie však hovoří o možnosti ovlivnění případného rozvoje autismu u dítěte ve spojitosti se životosprávou matky a způsobem porodu dítěte. Těhotná žena by měla dbát na zdravý a vyvážený jídelníček bohatý na vitamíny a minerály, vyvarovat se alkoholu a užívání drog. Měla by dbát na správnou léčbu svých onemocnění a mít pod kontrolou, zda je očkována proti všemu, co by mohlo způsobit u dítěte autismus (zejména rubeolla).

Léčba

Neexistuje žádný lék k léčbě autismu. Léčba spočívá v mírnění příznaků. Využívají se tyto postupy:

 • Rozvíjení sociálních a jazykových dovedností
 • Léky k léčbě úzkosti, deprese a obsedantně-kompulzivní poruchy

Domácí léčení

Existuje mnoho odborných poraden, zdravotnických zařízení a pro nemocné autismem. Je velmi vhodné tyto instituce navštěvovat a co nejvíce tak přispět ke správnému rozvoje vašeho dítěte. Doma dbejte na systém odměn, protože ten je pro děti postižené autismem velmi důležitý a motivující. Mnoho rodičů využívá alternativních terapií jako je například Vojtova metoda, o její učinnosti se stále spekuluje, nicméně můžete tuto metodu vyzkoušet a zahrnout do vaší péče.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékaře, pokud se domníváte, že se vaše dítě nevyvíjí zcela normálně a objevují se u něj neobvyklé způsoby chování.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Mohlo by mé dítě mít autismus?
 2. Jaké je potřeba vyšetření pro diagnostikování této poruchy?
 3. Může dojít ke zhoršení příznaků?
 4. Co mohu udělat, aby se mé dítě rozvíjelo co nejlépe?
 5. Jsou nějaké léky, které mohou mému dítěti pomoci?
 6. Jaké jsou vedlejší účinky léků?
 7. Měl bych se podívat do speciálního autismu programu?
 8. Mám za připojení k podpůrné skupině autismus?
 9. Jaká je prognóza pro mé dítě?

Jak bude probíhat vyšetření?

Neexistuje žádný speciální test pro diagnostiku autismu. Lékaři používají dotazníky, které hodnotí informace o vývoji a chování dítěte. Některé dotazníky jsou založeny na pozorování ze strany rodičů. Jiné zahrnují pozorování ze strany obou rodičů a ze strany zdravotníků, kteří jsou v kontaktu s dítětem.

Rizikové faktory

být muž

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses