Diagnózy

Astma

Odborný název

Astma

Symptomy

Příznaky astmatu mohou zahrnovat dušnost, tlak na hrudi nebo bolest, dušnost a kašel. Příznaky astmatického záchvatu mohou zahrnovat modré rty, obtíže při mluvení, zmatenost, extrémní potíže dýchání, pocení a úzkost.

Co je to?

Jedná se o onemocnění plic, pro které je charakteristický otok a zánět dýchacích cest, což znemožňuje normální dýchání. Někteří lidé trpí pouze mírnými příznaky, někteří však mohou mít závažné symptomy, které zasahují do každodenního života. V případě, že trpíte těžkým astmatem, zvyšuje se riziko vzplanutí těžkého, život ohrožujícího astmatického záchvatu. Mezi příznaky astmatického záchvatu patří dušnost, tlak na hrudi, kašel a dušnost. Na rozvoj astmatu mají pravděpodobně vliv genetické a environmentální faktory. Spouštěčem astmatických záchvatů může být kouření, znečištěné ovzduší, fyzická aktivita, stres nebo nachlazení. Astma je celoživotní onemocnění, při kterém mohou být mírněny symptomy, ale není možné jej zcela vyléčit.

Jaký je vývoj nemoci?

Vystavení alergenu, znečištěnému ovzduší a kouře můžou být příčiny rozvoje astmatického záchvatu. K rozvoji také může dojít při nachlazení nebo při působení jakéhokoliv stresového podnětu. Astmatický záchvat se může objevit náhle nebo k jeho rozvoji může docházet v průběhu několik hodin nebo dní. Běžné příznaky zahrnují sípání, dušnost, tlak na prsou a kašel. Příznaky se mohou člověk od člověka lišit a ne vždy jsou u jednoho jedince stejné. Astmatici jsou zpravidla na záchvaty připraveni a mají u sebe specifické léky, které během záchvatu inhalují.

Profylaxe a prevence

Za velmi důležitý faktor je v dnešní době považován způsob vedení výchovy u dětí. Je již vědecky prokázáno, že není vhodné dítě úzkostlivě držet v bezalergenním prostředí, nadměrně dbát na hygienu a čistotu. V dětství se totiž významně buduje imunitní systém a je nutné, aby se dítě s běžnými alergeny normálně setkávalo, aby si proti něm již v dětství dokázali vytvořit protilátky. Jestliže toto neproběhne a protilátky se nevyvoří, významně stoupá riziko, že jedinec bude v budoucnu trpět astmatem. Jako prevence u dětí s vyšším rizikem rozvoje astmatu se doporučují lázeňské pobyty, pobyty u moře, hra na hudební dechové nástroje – flétna a dále plavání.

Léčba

  • pro dlouhodobé užití – kortikosteroidy inhalačně, modifikované leukotrieny, beta-sympatomimetika, omalizumab
  • pro krátkodobé užití – krátkodobě působící bronchodilatancia a korikosteroidy
  • léčba alergie, jestliže je astma na podkladu alergie

Domácí léčení

Základem je minimalizace kontaktu s alergenem (hygiena, úklid, zamezení kontaktu se zvířecí srstí, snížená expozice pylům apod.) a užívání léků, přesně podle doporučeného plánu. Astma také může vznikout jako důsledek dlouhodobého tíživého stresu a tísně – vyřešením těchto obtíží můžete astma zmírnit nebo odstranit. V období zvýšeného výskytu alergií a astmatických záchvatů zvyšte příjem vitamínů (zejména skup. B, C a E), minerálů (hořčík a vápník). Dále můžete koupit doplňky stravy bohaté na beta-karoten, vhodný je také pupalkový olej. Z bylinné léčby se doporučuje echinacea, přeslička, lékořice, ginkgo biloba a divizna.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékaře, jestliže se u vás astmatický záchvat objevil poprvé. Také navštivte svého lékaře, jestliže se domníváte, že podané léky již nejsou účinné. Jestliže se během astmatického záchvatu objeví výrazné problémy s dýcháním, máte promodralé rty nebo jiné vážné příznaky, volejte rychlou záchrannou službu.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Je příčinou mých příznaků astma?
  2. Jaká potřebuji vyšetření?
  3. Jaké léky potřebuji?
  4. Jak často mám chodit na kontroly?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař vám položí pár otázek a provede fyzikální vyšetření. Z dalších testů pak může zažádat o funkční vyšetření plic, alergologické vyšetření a RTG hrudníku.

Rizikové faktory

alergie; alergie v rodinné anamnéze; ekzém; obezita

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses