Diagnózy

Astigmatismus

Odborný název

Astigmatismus

Symptomy

rozmazané vidění na blízko i na dálku, potíže se čtením malých písmem, neschopnost rozslišit detaily, bolesti hlavy z únavy očí

Co je to?

Astigmatismus je častý problém, při kterém oko nedokáže správně zaostřit a důsledkem je pak rozmazané vidění. Příčinou bývá nepravidelné zakřivení čočky nebo rohovky, což vede k nestejnému lomu světla a obraz, který se poté promítne na sítnici je nepravidelný a rozmazaný. Takto postižené oko také díky astigmatismu není schopno rozlišit drobné detaily, jak ve vidění na blízko tak na dálku. Tato vada se dá jednoduše korigovat brýlemi nebo kontaktními čočkami.

Jaký je vývoj nemoci?

Mnoho lidí se s astigmatismem již narodí, nicméně tuto vadu není možné diagnostikovat dříve než po započetí školní docházky, kdy dítě zjistí, že má problém se čtením na tabuli. Méně často dochází k rozvoji této vady až později v životě a to zpravidla v důsledku úrazu nebo operace šedého zákalu. Astigmatismus se může s přibývajícím věkem zlepšovat nebo zhoršovat.

Profylaxe a prevence

Prevencí proti astigmatismu je snaha o brzké vyléčení zánětů v očích. Proto pokud o nějakém zánětu oka víme, je vždy lepší navštívit očního lékaře, který naordinuje léčbu. Dále je také vhodné vyvarovat se aktivit, které by mohly způsobit úrazy očí. Alergici by si také měli dávat pozor, aby si oči příliš neprotírali, protože by tím mohli způsobit poranění rohovky.

Léčba

Standartní léčbou je předpis brýlí, které vadu dokáží korigovat. Mezi ostatní léky patří:

  • Kontaktní čočky
  • Speciální pevné kontaktní čočky, které dokáží korigovat nerovnosti rohovky a fixovat astigmatismus.
  • Laserová operace
  • Mírný astigmatismus léčbu nevyžaduje

Domácí léčení

U této oční vady je snad jedinou pomocí dodržování preventivních opatření.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud vidíte rozmazaně, je důležité, aby vaše oči prohlédl lékař.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Budu potřebovat brýle nebo kontaktní čočky?
  2. Může dojít ke zlepšení nebo zhoršení stavu?
  3. Potřebuji nějaké další vyšetření?
  4. Jaké jsou výhody a nevýhody operace?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař provede oční vyšetření a položí vám pár otázek.

Rizikové faktory

astigmatismus v rodinné anamnéze

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses