Diagnózy

Aspergerův syndrom

Odborný název

Aspergerův syndrom

Symptomy

opakující se pohyby nebo rituály, zvláštnosti v řeči a jazyce, omezení sociálních interakcí, problémy s neverbální komunikací, nekoordinované mimovolní pohyby

Co je to?

Aspergerův syndrom je jedním ze skupiny dětských vývojových poruch, známých jako "poruchy autistického spektra." Nejčastěji se obejvuje u chlapců. Děti s Aspergerovým syndromem mají obvykle normální anebo vyšší inteligenci. Liší se od dětí s autismem tím, že u nich nebývá opožděn kognitivní ani jazykový vývoj. Ale mohou mít poruchy řeči a objevuje se u nich užívání zvláštních slovních spojení. Mívají problémy s navazováním kontaktů a s komunikací, charakteristické jsou také obsedantně-kompulzivní rysy. Ve vzniku onemocnění hraje pravděpodobně roli dědičnost. Přestože sociálni postižení Aspergerovým syndrom je celoživotní, vzdělávací a sociální podpora pomáhá dětem vést samostatný život.

Jaký je vývoj nemoci?

První příznaky můžete u svého dítěte pozorovat okolo 3. roku věku. Prvním příznakem, který zpravidla bývá zaznamenán, je opoždění motorického vývoje – např. pozdní postavení se nebo chůze. Z dalších příznaků se poté objevuje obsesivní zájem (nadměrný, vtíravý a neodbitný zájem) o jedno téma, jeden objekt nebo jednu nějakou věc – např. může dítě strávit hodiny počítáním projíždějících aut nebo mluvit stále o jedné věci. Dále se objevuje potíž s navazováním kontaktů a se sociální interakcí. Děti s tímto syndromem bývají neobvykle zručné v některých činnostech – např. ve hře na hudební nástroj, v práci s počítačem nebo v matematice. Tato diagnóza bývá stanovena psychiatrem, s kterým je důležité udržovat dlouhodobý kontakt, protože je schopný vytvořit efektivní program, který dítěti usnadní jeho život. Neexistuje žádný specifický způsob, jak se vypořádat s Aspergerovým syndromem, ale existuje mnoho způsobů, jak usnadnit dítěti život – jednak již zmíněnou pravidelnou návštěvou psychiatra, dále se přidává psychoterapie, speciální způsoby vzdělávání, behaviorální terapie a velkou roli hraje také podpora rodičů, která je jednou z nejdůležitějších složek, a která bude potřebná ještě dlouho po ukončení dospívání dítěte. Díky nadprůměrné inteligenci těchto dětí, je při správně vedené terapii možné bez problémů vystudovat vysokou školu a zajistit si uspokojivý kariérní život.

Profylaxe a prevence

Prevence neexistuje, protože není známa jasná příčina této poruchy.

Léčba

Léčba Aspergerova syndromu může zahrnovat:

 • Trénink sociálních dovedností  - skupinové terapie, které pomáhají dětem s Aspergerovým syndromem naučit se komunikovat s ostatními dětmi
 • Kognitivně behaviorální terapie - "terapie mluvením" pomáhá dětem zvládat své emoce a minimalizovat obsedantní činnost
 • Pracovní nebo fyzikální terapie pro špatnou koordinaci hybnosti
 • Logopedie
 • Edukace rodičů
 • Léky ovlivňující úzkost, hněv či nepozornost

Domácí léčení

Tyto domácí strategie mohou pomoci dítěti s Aspergerovým syndromem:

 • Držet se stereotypu, na který je dítě zvyklé, minimalizovat změny a na případné změny jej dopředu a řádně připravit.
 • Mluvit pomalu a srozumitelně.
 • Užijte speciální dovednosti dítěte k učení nových věcí.
 • Umožněte přestávky v udržování sociálních kontaktů, jestliže je vaše dítě potřebuje.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékaře, jestliže u svého dítěte zpozorujete jakékoliv příznaky Aspergerova syndromu.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Může být příčinou symptomů mého dítěte Aspergerův syndrom?
 2. Jaké vyšetření moje dítě potřebuje?
 3. Užívá se k diagnostice této poruchy multidisciplinární tým (mezioborová spolupráce)?
 4. Jaký typ léčby bude moje dítě v této fázi potřebovat?
 5. Jaká je prognóza mého dítěte?

Jak bude probíhat vyšetření?

Obecně platí, že komplexní vyhodnocení provádí tým specialistů - pediatr, psycholog/psychiatr a logoped - ve zdravotnickém nebo vzdělávacím zařízení. Hodnocení by mělo zahrnovat psychologické, komunikační, neurologické a lékařské vyšetření.

Rizikové faktory

Muži jsou více ohroženi než ženy.

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses