Aortální stenóza

Odborný název

Stenóza aortální chlopně

Symptomy

 • mdloba
 • závrať
 • zvýšená tepová frekvence
 • ztráta vědomí
 • bolest nebo diskomfort
 • nepravidelný srdeční rytmus
 • zvýšená tepová frekvence
 • zvýšené uvědomování si srdečního rytmu
 • bolest kloubů

Co je to?

Aortální stenóza je zúžení aortální chlopně, které zabraňuje plnému otevření chlopně ve chvíli, kdy má být ze srdce do tělního oběhu vypuzena krev. To znamená, že se do aorty, hlavní cévy, která rozvádí okysličenou krev ze srdce do tělního oběhu, dostane méně krve. Výsledkem je málo okysličené krve ve tkáních a hromadění krve v srdci, které se snaží celý stav kompenzovat větší svalovou silou. Toto zvýšené svalové úsilí však po čase vede k vyčerpání srdce a srdečnímu selhání. Vznik aortální stenózy může být způsoben revmatickou horečkou, dále může jít o vrozenou vývojovou vadu, se kterou se jedinec již narodí. Na vznik této vady má také vliv věk – s přibývajícím věkem stoupá riziko vzniku kalcifikací v chlopni, které chlopeň natrvalo poškodí, a pak (stejně jako v předchozích dvou případech) musí být chlopeň nahrazena chlopní umělou. Symptomy můžou být různé – dušnost, závrať, bolest na hrudi a další.

Jaký je vývoj nemoci?

Vývoj může být různý. Někdy může být přítomná mírná aortální stenóza, která se nezhoršuje a vůbec nemusí dospět k selhání srdce a výměně chlopně. V jiném případě se ale stav může tak rychle zhoršovat, že je výměna chlopně indikována velmi brzy, jinak by za nedlouho došlo k srdečnímu selhávání (to se projevuje např. dušností, neschopností běžné fyzické aktivity, bolestí na hrudi, mdlobami apod.). V každém případě je nutný lékařský dozor a sledování vývoje. V závislosti na vývoji může lékař předepsat např. léky na snížení krevního tlaku, cholesterolu a další medikamenty.

Profylaxe a prevence

Jako preventivní opatření lze zmínit správnou a důslednou léčbu všech infekčních procesů, které probíhají v organismu, protože neléčená infekce by mohla vést k přesunu infekčního agens do krevního řečiště, usazení na chlopních a jejich následné poškození (infekční endokarditida). Vliv má také správná životospráva - vhodná strava, dostatečný příjem tekutin, dostatek pohybové aktivity, vyvarovaní se stresu, kouření a požívání většího množství alkoholu a kofeinu.

Léčba

Léčba může zahrnovat:

 1. antiarytmika, antihypertenziva, hypolipidemika
 2. chirurgická výměna poškozené chlopně

Domácí léčení

není definováno

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Navštivte lékaře, jestliže máte symptomy odpovídající aortální stenóze. Je to např. výrazná dušnost po běžné fyzické aktivitě (např. chůze do schodů), srdeční šelest, únava, slabost, závratě, mdloby, bolesti na hrudi, náhlé nevysvětlitelné přibývání na váze, otoky dolních končetin.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Mám srdeční selhání?
 2. Jaká musím podstoupit vyšetření?
 3. Jaké jsou všechny možnosti léčby?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař odebere anamnézu a poslechne si vaše srdce. Dále nechá natočit EKG a pošle vás na RTG a echokardiografické vyšetření. Po základním zhodnocení stavu vás může poslat na srdeční katetrizaci a/nebo angiografii, jestliže to váš stav bude vyžadovat.

Rizikové faktory

kouření; vysoký krevní tlak; vysoký cholesterol; cukrovka; pokročilý věk; mužské pohlaví

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses