Aortální regurgitace

Odborný název

Insuficience aortální chlopně

Symptomy

 • mdloba
 • otok, únava
 • točení hlavy
 • pocit nedostatku kyslíku
 • únava
 • bolest a diskomfort
 • závrať
 • nepravidelný srdeční rytmus
 • zvýšené uvědomování si srdečního rytmu

Co je to?

V srdci jsou přítomny chlopně, které oddělují určité části srdce, a které fungují jako ventily – umožňují jednosměrný průtok do dalšího srdečního oddílu a zabraňují toku krve zpět do oddílu předchozího. Zdravé chlopně tuto úlohu dostatečně plní, u aortální regurgitace je však funkce chlopně poškozena a to vede ke zpětnému toku krve do předchozího oddílu. Nejen že se krev více hromadí v srdci (protože není v plné míře přečerpávána do srdečního oběhu), ale navíc tkáně nedostávají dostatečné množství okysličené krve, protože ta se stále hromadí v srdci. Srdce se snaží tento problém kompenzovat nárůstem („zesílením“) srdeční svaloviny, což do určité míry umožní přečerpání většího množství krve, nicméně tato schopnost adaptace svaloviny není nekonečná a po nějaké době začne srdce selhávat. Aortální regurgitace může vzniknout již při vývoji dítěte jako vrozená vývojová vada, dále může být poškozena v důsledku destrukce infekčním ložiskem, které na chlopni může vzniknout, avšak dost často k ní dochází u osob starších 80-ti let v důsledku stárnutí a degeneraci chlopní. Rozvoj této vady (až do finálního stadia – srdečního selhání) může být různě dlouhý, progrese tohoto onemocnění závisí na příčině, která poškození chlopně vyvolala.

Jaký je vývoj nemoci?

Vývoj může být různý. Někdy může být přítomná regurgitace po několik let neměnná a může být pouze slyšitelná jako srdeční šelest, nicméně v určitém okamžiku (ve chvíli, kdy již srdce dosáhlo nejvyšší adaptace a není umožněn další nárůst svaloviny) může velmi rychle dojít k srdečnímu selhání. Osoba se selhávajícím srdcem trpí dušností, otoky nohou, častým pocitem na omdlením. Po stanovení diagnózy (v jakémkoliv stadiu) je nutný pravidelný lékařský monitoring, pomocí kterého je možno sledovat postup nemoci. Stav lze do určité míry korigovat léky, nicméně v určitém stadiu je nutná výměna chlopně, po které zpravidla dochází k výraznému zlepšení stavu.

Profylaxe a prevence

Jako preventivní opatření lze zmínit správnou a důslednou léčbu všech infekčních procesů, které probíhají v organismu, protože neléčená infekce by mohla vést k přesunu infekčního agens do krevního řečiště, usazení na chlopních a jejich následné poškození(infekční endokarditida). Důležité je tedy při infekčních onemocněních posilovat imunitní systém dostatečným příjmem vitaminů (zejména skup. B a C) a stopových prvků (zejména vápník, hořčík, zinek), které lze zakoupit jako volně prodejné doplňky stravy. Velmi blahodárný vliv na imunitní systém má také echinacea purpurea, rakytník, kustovnice a hlíva ústřičná. Vliv má také správná životospráva - vhodná strava, dostatečný příjem tekutin, dostatek pohybové aktivity, vyvarovaní se stresu, kouření a požívání většího množství alkoholu a kofeinu.

Léčba

 • symptomatická – zmírnění některých příznaků léky
 • chirurgická výměna srdeční chlopně

Domácí léčení

Je velmi důležité chodit na pravidelné lékařské prohlídky, aby mohly být případné změny včas zaznamenány a řešeny. Důležité je také dodržovat zdravý životní styl – vyvážena strava, dostatek pohybu, omezit kouření a alkohol.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Ihned vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže jste na sobě zpozorovali některé z příznaků svědčící pro aortální regurgitaci, příp. srdeční selhání – nepravidelný puls, slabost, únava, mdloby, závratě, dušnost, otok dolních končetin, neobvyklý kašel. Může se jednat o život ohrožující stav, proto s návštěvou lékaře neotálejte.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Mám srdeční selhání?
 2. Jaká vyšetření budu potřebovat?
 3. Jakou potřebuji léčbu?
 4. Existuje něco, co bych mohl udělat, abych zpomalil postup tohoto onemocnění?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař vám položí pár otázek (zejména se zaměří na vaše symptomy) a vyšetří vás. Lékař si poslechne vaše srdce, natočí EKG a pravděpodobně vás pošle na doplňující vyšetření – echokardiografii a RTG.

Rizikové faktory

pokročilý věk; srdečná arytmie; bakteriální endokarditida

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses