Antrax

Odborný název

Antrax

Symptomy

puchýře a otoky, černé strupy

Co je to?

Antrax je bakteriální infekce, která postihuje obvykle zvířata, zejména ovce, skot a kozy. Ve vzácných případech se však mohou nakazit i lidé a to po vdechnutí spor z půdy nebo kontaktem s infikovanými zvířaty. V místě vstupu bakterie skrz otevřenou ránu se vytváří na kůži puchýře a bakterie vstupuje až do krevního řečiště, kterým se rozšíří do celého těla. V tomto případě se jedná o život ohrožující stav. Léčba spočívá v podávání antibiotik a většinou bývá poměrně úspěšná. Toto onemocnění se u nás vyskytuje vzácně, jeho častější výskyt je prokázán v jižní a východní Evropě, jižní a střední Americe, v Asii, Africe a v Karibiku. V dnešní době je antrax spíš hrozbou zneužití v podobě bilogické zbraně při teroristických útocích. V roce 2001 se nakazilo 11 lidí při otevření dopisní obálky, jejíž obsah byl potřísněn touto bakterií. Všichni naštěstí přežili.

Jaký je vývoj nemoci?

Kožní příznaky se většinou objevují asi týden po expozici. Nejprve se objevuje bolestivost v místě vstupu bakterie do organismu, později se vytvoří puchýř, který si může hodně lidí splést se štípancem od hmyzu. Puchýřnaté stádium je již bezbolestné. Později se puchýř přetvoří ve vřed pokrytý čenými krustami. Léčba spočívá v podávání antibiotik a většinou bývá úspěšná. V případě zanedbání léčby se předpokládá smrt u jednoho z pěti nemocných.

Profylaxe a prevence

Antrax je vzácné onemocnění, jehož prevence není známa. Je známa postexpoziční vakcína (vakcína, která se podává po diagnostikování tohoto onemocnění), její přístupnost je však omezena a je určena zejména jako obrana před teroristickými útoky způsobené použitím této biologické zbraně. Profylaktické podání je možné ve vyjímečných případech vysoce rizikovým osobám, které se mohou dostávat do kontaktu s antraxem – členi armády, někteří laboratorní pracovnící, veterináři apod.

Léčba

Lidé s kožní formou antraxu obvykle potřebují perorální antibiotika na 7-10 dní.

Domácí léčení

Tato infekce vždy vyžaduje lékařské ošetření. Při podání antibiotik dbejte na dostatek odpočinku a vhodné stravování - zařaďte do svého jídelníčku zejména mléčné výrobky bohaté na bifidobakterie (např. kvalitní jogurty, kefír, acidofilní mléko) anebo si zakupte doplňky stravy, které tyto bakterie obsahují a jsou určeny zejména pro osoby užívající antibiotika.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Zavolejte lékaře ihned, jestliže máte podezření, že jste se dostali do kontaktu s antraxem.

Jestliže máte nějaké závažné příznaky, vyhledejte lékaře ihned nebo jděte na pohotovostt. Nutné je také kontaktovat policii, jestliže jste přišli do kontaktu s podezřelou látkou podobnou bílému prášku, kterým by mohl být antrax.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Je příčinou mých příznaků antrax?
  2. Jaké vyšetření potřebuji?
  3. Potřebuji nějakou léčbu?
  4. Jaké jsou příznaky ohrožení života?
  5. Jaká je moje prognóza?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař Vás vyšetří a bude vám klást otázky týkající se možné expozice antraxu. Může potřebovat vyšetření kůže, RTG, lumbální punkci a další testy.

Rizikové faktory

Práce na farmě, práce s zvířecími těly, kůží, chlupy, nebo vlnou, veterinář, práce v armádě v oblastech promořených antraxem, laboratorní pracovník v kontaktu s antraxem

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses