Anafylaktický šok

Odborný název

Anafylaktický šok

Symptomy

brnění, kovová chuť, dušnost, tlak na hrudi, sípání, kašel, stažení hrdla, chrapot, potíže s polykáním, svědění v ústech nebo v krku, modré zabarvení kůže, závratě, točení hlavy, nízká tepová frekvence a krevní tlak, ztráta vědomí, kopřivka, otoky, svědění, pocit tepla, zarudnutí, vyrážka, nevolnost, křeče, zvracení, průjem, úzkost, svědění očí, nadměrné slzení nebo bolest hlavy

Co je to?

Anafylaktický šok je závažná alergická reakce, která nastává velmi rychle po vystavení alergenu, jakým mohou být např. některé potraviny, léky, bodnutí hmyzem a další. Bez okamžité léčby může mít tento stav fatální důsledky. Jestliže pozorujete příznaky rozvíjející se reakce, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc! Mezi hlavní příznaky patří dýchací potíže, sevření krku, závratě, zvracení a ztráta vědomí. K rozvoji těchto příznaků může dojít za různě dlouhou dobu, nějčastěji je to v rámci minut až hodin po expozici alergenu. Jako léčba se využívá okamžitá intravenózní aplikace adrenalinu, dalšími léky jsou pak antihistaminika a kortikosteroidy.

Jaký je vývoj nemoci?

K rozvoji příznaků může dojít během několika minut až hodin po expozici alergenu. Příznaky se bez léčby výrazně zhoršují během několika hodin a mohou být pro postiženou osobu fatální. Proto není nikdy vhodné čekat, zda příznaky sami odezní. Lékař vám podá injekci adrenalinu, aby zmírnil příznaky. Pravděpodobně budete potřebovat i další léky jako jsou antihistaminika a kortikosteroidy. Po zklidnění reakce je vhodné být alespoň 24 hodin v přítomnosti jiné osoby pro kontrolu rozvoje případných komplikací. Po stabilizaci bude pravděpodobně lékař vyžadovat alergologické vyšetření pro zjištění příčiny anafylaktického šoku.

Profylaxe a prevence

Prevencí je vyhýbat se alergenům vůči kterým jste přecitlivělí. Osobám, kteří už někdy prodělali anafylaktický šok bývá přidělena ampulka adrenalinu (Epipen - adrenalinové pero), kterou je nutné mít stále u sebe pro případ rozvoje anafylaktické reakce. Dodržujte toto pravidlo a v případě podezření na rozvoj anafylaktické reakce jej použijte, pak ihned volejte lékařskou pomoc.

Léčba

Pokud jste již někdy prodělali závažnou alergickou reakci, lékař pravděpodobně předepíše injekční adrenalin (EpiPen nebo Twinject), který můžete sami aplikovat v případě nouze. Měli byste ho nosit u sebe za všech okolností. Pravděpodobně také budete potřebovat imunoterapii.

Domácí léčení

Vyhněte se kontaktu s alergenem a stále u sebe noste adrenalinové pero. Po odeznění anafylaktické reakce v rámci domácí léčby podávejte volně prodejná antihistaminika pro mírnění doznívajících příznaků.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Vyhledejte lékaře, pokud máte podezření na alergii. Vyhledejte lékaře okamžitě, jestliže u sebe pozorujete příznaky anafylaktické reakce.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Jak poznám, že se jedná o anafylaktickou reakci?
  2. Co mohu udělat, abych zabránil další anafylaktické reakci?
  3. Jak mohu použít adrenalinové pero? Mělo bych to naučit i své blízké?

Jak bude probíhat vyšetření?

Alergolog provede kožní vyšetření nebo odběry krve pro stanovení alergenu. Budete také dotázáni na potraviny, které jste jedli, léky, které jste užívali, a lékař se bude zajímat o možný kontakt s hmyzem nebo s pryžovými předměty.

Rizikové faktory

Předchozí anafylaktický šok, alergická onemocnění v rodinné anamnéze - astma, ekzém nebo senná rýma, alergie na potraviny, alergie na léčiva, alergie na hmyzí bodnutí, alergie na latex

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses