Amyloidóza

Odborný název

Amyloidóza

Symptomy

únava, dušnost, otoky rukou a nohou, potíže s polykáním, poruchy srdečního rytmu, necitlivost v rukou a nohou, otok jazyka, bolest kloubů, svalová slabost, chraptivý hlas, průjem, snížená produkce moči

Co je to?

Amyloidóza je skupina vzácných podmíněk, které mohou způsobit poškození orgánů a tkání. Pro amyloidózu je charakteristická tvorba specifických proteinů, které se ukládají v orgánech (zejména v srdci, ledvinách, střevech, nervech, svalech a kůži), poškozují je a narušují jejich funkci. Jedná se o poměrně závažné onemocnění, prognóza závisí na tom, která část těla je poškozena. Nicméně je důležité si uvědomit, že častější a méně závažné stavy mohou způsobit mnoho stejných symptomů.

Jaký je vývoj nemoci?

Existuje několik druhů amyloidózy. Často se amyloidóza rozvine na podkladě jiného onemocnění (jako je např. revmatoidní artritida, tuberkulóza nebo osteomyelitida). Jestliže se amyloidóza nerozvíjí na podkladě žádného jiného onemocnění, pak se označuje jako primární amyloidóza. V případě, že amyloidóza postihuje jen určitou oblast, mohou být příznaky mírnější. Pokud nemoc postihuje životně důležité orgány jako srdce nebo ledviny nebo postihuje více částí těla najednou (tzn. jedná se o systémovou nemoc), pak může být tato nemoc fatální. Familiární amyloidóza (jeden z typů amyloidózy), může být léčena transplantací jater.

Profylaxe a prevence

V případě sekundární amyloidózy je nezbytně nutná správná léčba primárního onemocnění. Primární amyloidóza může vzniknout na podkladě plazmocytomu (nádor - mnohočetný myelom), proto je nutné ihned zahájit protinádorovou terapii, aby se předešlo případnému pozdějšímu rozvoji amyloidózy.

Léčba

Léčba amyloidózy zahrnuje:

  • Léčba základního onemocmění
  • Léčba postižených orgánů
  • Transplantace orgánů
  • Chirurgický zákrok
  • Chemoterapie
  • Transplantace kmenových buněk
  • Dietní změny, v případě, že jsou postiženy ledviny

Domácí léčení

Amyloidóza vždy vyžaduje lékařské ošetření.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud máte nějaké příznaky amyloidózy, vyhledejte lékaře.

Pokud máte potíže s dýcháním nebo máte pocit nepravidelného bušení srdce, ihned vyhledejte lékaře

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Co může být příčinou mých příznaků?
  2. Jaké vyšetření potřebuji?
  3. Potřebuji nějakou léčbu?

Jak bude probíhat vyšetření?

Váš lékař vám položí pár otázek a vyšetří vás. Může požadovat vyšetření krve a moči, ultrazvuk, biopsii a další testy.

Rizikové faktory

amyloidóza v rodinné anamnéze, mnohočetný myelom, tuberkulóza, osteomyelitida, revmatoidní artritida, ankylozující spondylitida, diabetes 2.typu, Parkinsonova choroba

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses