Amyotrofická laterální skleróza (ALS demence)

Odborný název

Amyotrofická laterální skleróza

Symptomy

Příznaky amyotrofické laterální sklerózy (ALS) zahrnují změny osobnosti, neschopnost se soustředit, poruchy řeči, emocionální problémy, impulzivitu, nevhodné chování, podrážděnost nebo agresi, apatii, deprese, problémy s pamětí, opakující se vzorce chování. Mezi další příznaky patří svalová slabost, ztráta koordinace, svalové záškuby, říhání, poruchy žvýkání nebo polykání a potíže s dýcháním.

Co je to?

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je vzácné ale závažné onemocnění. Jedná se o degenerativní onemocnění, které postihuje mozek a míchu. U lidí s touto diagnózou se objevují poruchy osobnosti. Mohou se objevovat také typické příznaky jako jsou například svalové slabosti a ztráta svalové kontroly. Na toto onemocnění neexistuje žádný lék, je možno pouze mírnit progresi a bránit zhoršování onemocnění. ALS postihuje zejména lidi starší 50-ti let. Je důležité si uvědomit, že se jedná o onemocnění vzácné a symptomy, které jsou po toto onemocnění charakteristické mohou být přítomny i u jiných, méně závažných onemocnění.

Jaký je vývoj nemoci?

Vývoj onemocnění může být různý. Nejčastěji se objevují příznaky jako jsou změny osobnosti a neschopnost vytvoření správného úsudku. Postupně dochází k rozvoji demence, která se však liší od ostatních demencí svou nižsí pravděpodobností rozvoje zapomnětlivosti a ztráty paměti. Tento typ demence může být obtížné diagnostikovat. Onemocnění postihuje další nervy, jejichž poškození vede k poruchám pohyblivosti, polykání a dýchání. ALS má poměrně špatnou prognózu, dožití po stanovení diagnózy se odhaduje asi na 3 roky. Léčba může onemocnění pouze zpomalit, nelze jej však vyléčit.

Profylaxe a prevence

Příčina tohoto onemocnění bohužel není jasná, proto je prevence prakticky nemožná. Jedna z hypotéz poukazuje na vliv virových onemocnění na rozvoj ALS, proto snad jediným doporučením může být správná léčba všech onemocnění, vhodná životospráva a minimum stresu.

Léčba

Léčba tohoto onemocnění není možná, lze pouze mírnit příznaky a zpomalit postup onemocnění.

  • Antidepresiva
  • Léčivo pro ALS - riluzol (Rilutek)

Domácí léčení

ALS vždy potřebuje lékařskou péči. V rámci domácí péče vyhledejte zkušeného fyzioterapeuta, logopeda a ergoterapeuta, kteří pomohou zvýšit kvalitu života. Zakupte si volně prodejný koenzym Q10 a pravidelně jej užívejte.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Jestliže pozorujete některé z výše uvedených příznaků, vyhledejte lékaře. Vyhledejte lékaře okamžitě, jestliže máte problémy s dýcháním nebo nemůže ovládat některé svalové skupiny.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Co může být příčinou mých příznaků??
  2. Jaké testy potřebuji?
  3. Potřebuji nějakou léčbu?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař vám položí pár otázek a vyšetří vás. Může zažádat o krevní vyšetření, funkční vyšetření plic, neurologické vyšetření, genetické testy, CT, MRI a další.

Rizikové faktory

ALS v rodinné anamnéze, vyšší věk

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses