Diagnózy

Alergie na léčiva

Odborný název

Alergická reakce na účinek léčiva

Symptomy

Mezi příznaky alergické reakce na léky patří kožní vyrážky, kopřivka a svědění kůže, zácpa, otok v ústech nebo v krku. Anafylaxe je život ohrožující reakce, způsobující otok, kopřivku, točení hlavy, závratě, dušnost a problémy s dýcháním, modré zabarvení kůže, náhlý pokles krevního tlaku, ztrátu vědomí, zrychlený tep až šok.

Co je to?

K rozvoji alergické reakce můžře dojít po podání prakticky jakéhokoliv léčiva. Nejčastěji se ale jedná o penicilin, sulfonamidy, barbituráty, kyselinu acetylsalicylová, nesteroidní antiflogistika, léky proti křečím a kontrastní látky. Větší riziko rozvoje alergické reakce je po podání látky nitrožilně než ústy. Nejvíce závažná alergické reakce je anafylaktická reakce, která je systémová a postihuje tedy celý organismus. Můžete mít potíže s dýcháním, pocit bušení srdce nebo můžete ztratit vědomí. Pokud dojde k rozvoji anafylaktické reakce, je nutné ihned vyhledat lékařskou péči. Dalšími příznaky alergie na léčiva mohou být mírné svědění a kopřivka až horečka a zvracení. Léčba spočívá v podání volně prodejných léčiv a především v ukončení užívání léku, který reakci vyvolal.

Jaký je vývoj nemoci?

Na rozdíl od většiny alergických reakcí, které přicházejí rychle, se mohou příznaky alergie na podaná léčiva objevit až několik dní nebo týdnů po zahájení medikace. Můžete mít kopřivku, vyrážku, svědění, překrvení a otok lymfatických uzlin, můžete pozorovat citlivost na světlo nebo mít bolest svalů a kloubů. Váš lékař vám pravděpodobně předepíše jiný lék a předepíše vám antihistaminika nebo kortikoidy. Ke zlepšení přízanků dochází zhruba po 48-72 hodinách. K rozvoji anafylaktické reakce dochází zhruba do čtyř hodin po užití léku. Pravděpodobně dojde k poklesu krevního tlaku, stažení hrdla a může dojít i k omdlení. Na pohotovosti vám budou podány nitrožilně tekutiny, antihistaminika, kortikoidy a adrenalin. Je možné, že budete muset být hospitalizován.

Profylaxe a prevence

Rozvoji alergické reakce na léčiva se dá velmi těžko zabránit. Doporučuje se však informovat svého lékaře o všech léčivech, které užíváte, protože některá léčiva spolu mohou interagovat.

Léčba

Léčba alergické reakce na léčiva spočívá v:

 • Ukončení užívání léku
 • Chladné obklady
 • Volně prodejné léky proti svědění
 • Antihistaminika
 • Ústně nebo injekčně podané kortikoidy
 • Adrenalin
 • Oxygenoterapie
 • Antihistaminika
 • Terapie k udržení krevního tlaku a dýchání

Domácí léčení

Tyto strategie mohou pomoci zmírnit mírnou alergii na léky:

 • Dejte si studenou sprchu a aplikujte chladivé obklady
 • Noste oblečení, které nedráždí pokožku.
 • Odpočívejte

Při alergické reakci by jste měli:

 • Informovat svého lékaře o alergii na léčivo.
 • Neužívat léčiva na která jste alergický

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud máte příznaky rozvíjející se alergické reakce na léčivo, navštivte svého lékaře. Jestliže máte vážnou alergickou reakci, volejte pohotovost. Mezi příznaky závažné reakce patří: otok a kopřivka, točení hlavy a závratě, dušnost a potíže s dýcháním, modrá kůže, náhlý pokles krevního tlaku, ztráta vědomí, zrychlený tep a šok.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

 1. Může být příčinou mých příznaků alergie na léčiva?
 2. Jaké potřebuji vyšetření?
 3. Jestliže mám alergii na léčivo, je možné užívat jiný lék?
 4. Co bych měl mít při ruce v případě další alergické reakce?

 

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař odebere anamnézu a provede fyzikální vyšetření. Může vám také odebrat krev.

Rizikové faktory

alergie na léčiva v rodinné anamnéze, jiné alergie, astma, dlouhodobé a opakované užívání léčiva

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses