Akutní selhání ledvin

Odborný název

Akutní renální selhání

Symptomy

Příznaky akutního selhání ledvin mohou zahrnovat otok, tmavou moč, málo časté močení, únavu, zmatenost, nevolnost nebo zvracení, ztrátu chuti k jídlu, svědění, svalovou slabost, kovovou chuť v ústech a křeče nebo kóma.

Co je to?

Akutní renální selhání je charakterizováno náhlou ztrátou schopnosti ledvin filtrovat krev, což vede k zadržování vody a metabolitů v těle a sníženému močení. Příčinou může být infekce, šok, autoimunitní onemocnění, úraz vedoucí k ischemii ledviny nebo otrava a užití některých léčiv. Nutná je dialýza, která umožňuje odstranit vodu, škodliviny a metabolity z těla. Jedná se o velmi vážný životní stav, avšak jestliže je však podchycen a správně léčen, pak nemusí dojít k rozvoji žádných trvalých následků.

Jaký je vývoj nemoci?

Prvními příznaky selhání jsou nejčastěji otoky kotníků, chodidel, obličeje a rukou. Objevit se také může tmavě zbarvená moč nebo velmi malé množství moči při močení, dále únava, zmatenost a nevolnost. Léčba tohoto onemocnění někdy vyžaduje poměrně dlouhou dobu, proto není vyloučen dlouhodobý pobyt v nemocnici, při kterém se lékaři budou snažit zjistit primární příčinu, díky které k selhání došlo. Podají vám léky na odvodnění a na vyloučení odpadních produktů z těla. Jestliže se brzy nepodaří vyléčit primární příčinu, pravděpodobně budete muset podstupovat hemodialýzu, dokud se primární onemocnění nepodaří zjistit a vyléčit. Jestliže došlo k výraznému poškození ledviny a její funkce již není možná obnovit, může dojít k chronickému renálnímu selhání, kdy jedinou terapií bude pravidelná dialýza nebo transplantace ledviny.

Profylaxe a prevence

Hlavní prevencí je správná terapie již diagnostikovaných onemocnění – autoimunitní onemocnění, infekce, onemocnění u kterých je vyšší riziko rozvoje šoku, minimální expozice toxickým látkám, které působí nefrotoxicky. Dbejte na dostatečný příjem tekutin, kromě vody můžete zahrnout i neslazenné bylinné čaje (např. odvar ze zlatobýlu, přeličky polní nebo kopřivy). Renoprotektivní účinek má také kustovnice čínská. Nekuřte a nepijte ve velké míře alkohol a energetické nápoje.

Léčba

Léčba akutního selhání ledvin, může zahrnovat: 

  1. léky na snížení hladiny draslíku nebo fosfátů
  2. ukončení podávání léků, které způsobili akutní renální selhání
  3. léčba primární příčiny
  4. dietetická opatření
  5. dialýza

Domácí léčení

Po návratu do domácí péče většinou lékaři doporučují snížit příjem draslíku a snížit konzumaci kuchyňské soli. Zvýšená zátěž minerálními látkami znamená potřebu většího výkonu ledvin pro jejich vyloučení. Dostatečně pijte a konzumujte lehkou stravu.

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud vymočíte denně méně jak 500 ml (zhruba dva čajové šálky), ztrácíte chuť k jídlu, pociťujete výraznou únavu a pozorujete otoky kolem kotníků, navštivte co nejdříve svého lékaře

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Potřebuji dialýzu?
  2. Mohu nějak sám pomoci s léčbou?
  3. Jak je stav vážný? Je možné jej zvrátit?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař odebere anamnézu, provede fyzikální vyšetření a dále pravděpodobně provede vyšetření krve a moči. Dále může zažádat o ultrazvuk, CT nebo bipsii ledvin.

Rizikové faktory

hospitalizace; chronická onemocnění (cukrovka, vysoký krevní tlak, onemocnění ledvin, srdce nebo jater); vyšší věk; dehydratace; krvácení; komplikace po operaci; některá léčiva; nadužívání nesteroidních antiflogistik; překážky v odtoku moči (např. nádor, ledvinné kameny, zvětšená prostata)

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses