Diagnózy

Abstinenční syndrom

Odborný název

syndrom závislosti

Symptomy

Mezi emocionální abstinenční příznaky patří úzkost, neklid, podrážděnost, nespavost, bolesti hlavy, špatné soustředění, deprese a sociální izolace. Mezi fyzické příznaky patří pocení, bušení srdce, svalové napětí, tlak na hrudi, potíže s dýcháním, třes, nevolnost, zvracení a průjem. Vážnějšími příznaky pak mohou být srdeční infarkt, křeče, mozková mrtvice, halucinace, těžká zmatenost a horečka.

Co je to?

K rozvoji abstinenčních příznaků dochází, jestliže náhle přestanete užívat lék nebo drogu, na které jste fyzicky nebo psychicky závislí. Touto látkou mohou být ilegální drogy anebo legální drogy jako např. alkohol, anebo léky vydávané na lékařský předpis. Příznaky se liší lék od léku a jsou individuální. U některých drog, jako je například alkohol nebo sedativa, mohou být komplikace ukončeného užívání život ohrožující. Může se jednat o srdeční infarkt, křeče nebo cévní mozkovou příhodu. Ukončení užívání jiných drog jako je např. heroin může být velmi nepříjemné, ale není život ohrožující. Akutní příznaky odnětí drogy nastanou krátce poté, co jste přestali užívat drogu. Fyzické příznaky jsou často velmi intenzivní a mohou trvat od několika dnů až po několik týdnů. Poté následuje post-akutní fáze. V této fázi se příznaky vyskytují epizodicky a jsou především psychologické. Může se jednat o příznaky jako jsou poruchy spánku, bolesti hlavy, zmatenost a deprese. Post-akutní fáze může trvat až několik let. Relaps (znovuobjevení akutních příznaků) může být hlavní komplikací v průběhu této fáze.

Jaký je vývoj nemoci?

Rozvoj abstinenčních příznaků se vyskytuje ve dvou fázích: akutní a post-akutní.  Akutní fáze může trvat až několik týdnů. Příznaky akutní fáze závisí na tom, jaký lék/drogu užíváte, a také se může lišit od člověka k člověku. Mohou zahrnovat emocionální příznaky, jako je úzkost, bolesti hlavy, neschopnost soustředit se a depresivní nálady. Mohou také zahrnovat fyzické příznaky jako je pocení, obtížné dýchání, poruchy srdečního rytmu, nevolnost a další symptomy. Některé látky jako jsou alkohol a sedativa, mohou způsobit vážnější příznaky jako jsou křeče, srdeční infarkt a mozková mrtvice. Během post-akutní fáze jsou příznaky méně fyzické a více emocionální. Post-akutní příznaky se obvykle vyskytují v epizodách, které trvají několik dní a pak odezní. Post-akutní fáze může trvat několik let.

Profylaxe a prevence

Prevencí je vyhýbat se kontaktu s prostředím a lidmi, kteří jsou na drogách závislí. Jestliže máte nějaký psychický problém, neuchylujte se k jeho řešení drogami a vyhledejte odbornou psychologickou poradnu. Odvykací terapie je mnohem náročnější než psychoterapie.

Léčba

Léčba závisí na konkrétním léku nebo droze, která byla užívána. Standartně se užívají léky ke snížení bažení po droze a k léčbě případných symptomů. Další léčba závisí na specifických komplikacích. Pro zabránění k návratu užívání drog je zapotřebí odvykací terapie. Vhodná je také behaviorální terapie.

Domácí léčení

Abstinenční příznaky by měly být diagnostikovány lékařem. Během post-akutní fáze můžete zvýšit své šance na odvykání několika způsoby:

  • Vyhnout se osobám a prostředí, kde se drogy vyskytují
  • Relaxovat a dbát na duševní hygienu
  • Svěřit se do péče psychoterapeuta
  • Pro zlepšení funkce jater (významných pro detoxikaci), pijte odvar z ostropestřce mariánského

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

V důsledku abstinenčních přízanků může někdy dojít k rozvoji život ohrožujících komplikací. Vyhledejte lékaře nebo jděte na pohotovost, pokud si myslíte, že jste závislí a je u vás pravděpodobný rozvoj abstinenčních příznaků.

O co zajímat a na co se ptát u lékaře

  1. Jsou moje symptomy důsledkem vysazení léku/drogy?
  2. Jak dlouho budou příznaky trvat?
  3. Můžu něčím přispět ke zmírnění symptomů?
  4. Budu po vyléčení závislosti potřebovat nějakou další péči?

Jak bude probíhat vyšetření?

Lékař diagnostikuje abstinenční syndrom na základě anamnézy a fyzikálního vyšetření. Může také požadovat vyšetření krve a moči pro ujištění ve správnosti diagnózy.

Rizikové faktory

Náhlé vysazení léku/drogy nebo alkoholu, zneužívání návykových látek, fyzická závislost na drogách nebo alkoholu

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses